GOD HEEFT ALLES IN DE HAND .

DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG WETEN DAT GOD ALLES IN HANDEN HEEFT . LANG HEBBEN ZE ZICH VOOR GEDAAN ALS GOD OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN GOD . MAAR NIETS IS MINDER WAAR HET WAS DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG DIE DOOR HEBZUCHT GEDREVEN WERDEN . EN NOOIT TEVREDEN WAREN OF GENOEG HADDEN . ZE HEBBEN GODS NAAM VERVUILT . EN DAT BEWUST OM DE MENSEN BOOS TE MAKEN OP GOD EN ALLES WAT ERBIJ HOORT .DAT WAS HET PLAN VAN DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG .MAAR OMDAT GOD ALLES IN DE HAND HEEFT WAS DAT PLAN GEDOEMD TE MISLUKKEN .EN DAT WIST DE DUIVEL OOK WEL MAAR HIJ DACHT IK GA ZOLANG MOGELIJK DOOR ,EN NU IS HET DE TIJD DAT GOD DE KNOOP DOOR HAKT . 

WIE HET HOREN HOREN HET WIE HET ZIEN ZIEN HET . VOOR DE REST IS HET NIET BESTEMD .

GOD HEEFT GEZEGD DAT VOOR WIE HET BESTEMD IS , ZIJ ZULLEN HET HOREN EN ZIEN . MAAR VOOR HEN WAAR HET NIET VOOR BESTEMD IS ZULLEN NIETS ZIEN EN NIETS HOREN . OMDAT GOD HET ZO VOORZEGT HEEFT ZAL HET OOK ZO GEBEUREN . HET IS NIET AAN ONS WIE HET WEL OF NIET HOORT . HET HEEFT OOK GEEN NUT TE ROEPEN NAAR HEN WAAR HET TOCH NIET VOOR BESTEMD IS . WANT ZIJ ZULLEN HET NIET ONTVANGEN OOK DAT HEEFT GOD VOORZEGT .DUS RICHT U OP GOD EN WERK AAN U ZELF . GOD ZAL U BIJSTAAN .GOD IS LIEFDE VOOR IEDEREEN DIER DERPOUW TOONT OPRECHT BEROUW DAT DAN WEL GOD KIJKT DWARS DOOR U HEEN DUS LIEGEN HEEFT GEEN ZIN EN VERBERGEN OOK NIET . 

WIE IS UW GOD.

GOD IS LIEFDE , GOD HEEFT IEDEREEN LIEF. allah roept op tot het doden van broeders en zusters .

GOD HEEFT U GESCHAPEN NAAR ZIJN EVENBEELD IEDEREEN GELIJK . allah maakt verschil en roept op tot oorlog en plundering van iedereen .

GOD HEEFT U LIEF HEB ELKAAR LIEF ZOALS GOD U LIEF HEEFT . allah zaait haat en tweestrijd .

GOD WIL VREDE EN GELUK VOOR IEDEREEN . allah wil vernietiging van alles en iedereen .

WIE IS UW GOD ,KEN UW GOD , KEN UW HEER ,EN WEET WIE GIJ DIENEN WILT.

WAKEN VOOR VREDE VRIJHEID VEILIGHEID LIEFDE EN GELUK VOOR IEDEREEN .

IERDERE WOENSDAG BESTEDEN WIJ HIER OP DE AMBASSADE VAN GOD EXTRA AANDACHT AAN DEZE PUNTEN , MAAR OOK AAN DE DAGELIJKSE PUNTEN DIE WIJ TEGEN KOMEN IN HET DAGELIJKS LEVEN . WIJ BIDDEN HIER SAMEN VOOR EN VRAGEN GOD OM HULP TE BIEDEN WAAR NODIG IS .WIJ WETEN DAT WIJ TE KLIJN ZIJN OM DEZE WERELD TE VERANDEREN . DAAROM ROEPEN WIJ DE HULP IN VAN DE ALMACHTIGE VADER VAN JEZUS . JEZUS DOET HET VOORWOORD ,EN WIJ VULLEN AAN IN JEZUS NAAM . OOK MARIA VRAGEN WIJ OM HULP IN DEZE TIJD . EN DE HEILIGE GEEST ZIJN WIJ DANKBAAR OMDAT DIE DE BOODSCHAP ROND DE WERELD BRENGT ZODAT IEDEREEN OP DE HOOGTE WORDT GEHOUDEN VAN ONZE BOODSCHAP EN DE BOODSCHAP VAN GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . WIJ ERKENEN JEZUS ALS KONING .WIJ DIENEN EN LOVEN GOD DE ALMACHTIGE VADER VAN JEZUS .EN WIJ RESPECTEREN MARIA .WIJ WENSEN IEDEREEN HET BESTE WIE OF WAT JE OOK BENT WIJ OORDELEN NIET. WIJ WIJZEN WEL DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG AF VOOR NU EN ALTIJD . WIJ BEHOREN GOD TOE EN NIEMAND ANDERS . AMEN

WAAR WILLEN JULLIE NOG OP WACHTEN .

WAAR WILLEN JULLIE NOG OP WACHTEN , STOP PER DIRECT MET OORLOG EN GEWELD , STOP PER DIRECT MET LEUGENS EN BEDROG , STOP PER DIRECT MET ONZIN EN NUTELOZE ACTIES . PAS DAN KAN HET GOEDE IN ACTIE KOMEN  VOOR DIE TIJD HEEFT HET GEEN ENKEKELE ZIN . ZO BOUW JE OP ZO BREEK JE AF DAT IS DE TIJD VAN NU . STOP ER DIRECT MEE EN GA GOEDE DINGEN DOEN DIE EEUWIG STAND HOUDEN . DAT IS ONZE TOEKOMST EN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN ,WE KUNNEN NIET LANGER WACHTEN GA PER DIRECT TOT ACTIE OVER EN GA HET GOEDE DIENEN EN VRAAG GOD OM HULP EN LUISTER NAAR DE WOORDEN VAN JEZUS . WACHTEN IS GEEN OPTIE MEER . WE MOETEN AAN DE SLAG HIER EN NU . DAT ZEG IK JEZUS AL HIER . AMEN . 

DE WARE RIJKDOM .

DE WARE  RIJKDOM , DIE ZIT IN JE GEZONDHEID  JE LIEFDE JE GELUK . DEZE DINGEN ZIJN NIET TE KOOP NOG TE BETALEN ZE KOSTEN NIETS MAAR BRENGEN VEEL .EN ZIJN HET BELANGRIJKSTE VOOR IEDEREEN .EN ALS JE HET NIET HEBT HEB JE ER ALLES VOOR OVER . DUS BEDENK OPTIJD WAT DE WARE RIJKDOM IS VOOR JE JE OP DIE ANDERE RIJKDOM DUIKT EN ER ALLES DOOR VERLIEST .WAT ECHT BELANGRIJK VOOR JE LEVEN IS GENIET VAN JE LIEFDE EN GELUK EN BLIJF GEZOND . DAAR DRAAIT HET OM . SUCCES . MOGE GOD ONS DE JUISTE KEUZES LATEN MAKEN VOOR HET WARE GELUK EN DE BIJPASENDE RIJKDOM . 

WAT GIJ WILT DAT DE MENSEN U DOEN .DOET DAT DAN OOK VOOR HUN DAT IS HET PRINCIEPEN VAN MET ELKAAR OMGAAN .

NIEMAND WIL DOOD ,NIEMAND WIL OORLOG , WAAROM GAAN MENSEN DAN TOCH MET ELKAAR IN GEVECHT TOT DE DOOD ER OP VOLGT . DAAR BEGRIJP IK NIETS VAN EN GOD OOK NIET . WANT ZO IS HET NIET BEDOELD EN DAARVOOR HEEFT GOD DE WERELD NIET GESCHAPEN . HET WORDT TIJD DAT DE MENS OPHOUD MET DIE ONZIN EN WEER IN VREDE GAAN SAMEN LEVEN MET RESPECT VOOR GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . AMEN .

ALS DE HERDER ROEPT HERKENNEN ZIJN KUDDE ZIJN STEM EN KOMEN DIRECT .

IK ROEP U BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS . GEEF GEHOOR AAN DE ROEP VAN GOD DE ALMACHTIGE VADER . WEES NIET EIGENWIJS ,WEES NIET OPSTANDIG , MAAR VOLG DE STEM VAN UW HERDER .JEZUS ROEPT U OM TE VOLGEN EN OPWEG TE GAAN NAAR GODS KONINKRIJK. LAAT DE REST VALLEN EN LAAT HET VERLEDEN LOS . EN GA MET JEZUS MEE OPWEG NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST EEN TOEKOMST MET GOD ONZE ALMACHTIGE VADER HIJ HEEFT HET VOOR ONS VOORBEREID . JULLIE HOEVEN ALLEEN MAAR TE VOLGEN . EN SAMEN IN VREDE TE LEVEN EN GENIETEN . AMEN .

EEN FEITJE MOHAMED STOND NIET OP UIT DE DOOD EN NIEMAND HEEFT HEM MEER GEZIEN OF GEHOORD. JEZUS DAAR IN TEGEN WEL DIE WORDT NOG DAGELIJKS GEZIEN EN GEHOORD .

DIT IS EEN FEIT WAAR NIEMAND OMHEEN KAN . JEZUS IS VERREZEN DOOR GOD UIT DE DOOD VERWEKT EN OPGESTAAN ZIJN NAAM BLIJFT ROND GAAN . JEZUS IS NA ZIJN LAFFE KRUISIGING NOG VAAK GEZIEN EN AANGERAAKT . TOT DE DAG VAN VANDAAG IS JEZUS MET ZIJN VOLK EN LEEFT HIJ IN HET OPENBAAR MET ZIJN VOLK HIJ HEEFT DE ZELFDE PROBLEMEN EN ZORGEN ALS U . HIJ LEEFT IMMERS MET U MEE , ZO IS JEZUS , JEZUS STOPT ZICH NIET WEG EN HELPT WAAR HIJ HELPEN KAN . JE KUNT HEM ZO TEGEN HET LIJF LOPEN WANT ZO IS JEZUS HIJ IS GRAAG ONDER DE MENSEN OM ZIJN KONINKRIJK IN DE GATEN TE HOUDEN TOT DE GROTE DAG VAN VERLOSSING EN BEVRIJDING , JEZUS HEEFT GEZEGT IK ZAL BIJ JULLIE ZIJN EN IK ZAL JULLIE BEWAREN ,ZO IS JEZUS HIJ IS DE GOEDE KONING DIE VREDE EN GELUK VOOR ZIJN VOLK WIL EN GODS WIL VOORT ZET ZO IS EN BLIJFT JEZUS . AAN GOD TROUW VOL LIEFDE VOOR GOD EN MET DIE LIEFDE HELPT HIJ ONS ,ALS U HEM TEGEN HET LIJF LOOPT GROET HEM DAN EN VRAAG HEM WAT JE HEM ALTIJD AL WILDE VRAGEN HET IS NIET VOOR NIETS DAT JE HEM ZIET EN TEGEN KOMT WAAR DAN OOK WANT JEZUS KOMT OVERAL . 

WAT WILLEN JULLIE NOU.

DAT VRAAG IK JEZUS JULLIE RECHT OP DE MAN AF . WAT WILLEN JULLIE NOU . KIJK EENS ROND IN DEZE WERELD ,EN VERTEL MIJ EENS WAT JULLIE NOU WILLEN . IK ZAL JULLIE VERTELEN WAT IK WIL IK WIL DAT JULLIE OPHOUDEN MET OORLOG EN GEWELD . EN DAT JULLIE OPHOUDEN VOOR GOD TE SPELEN . IK WIL DAT JULLIE VREDE GAAN SLUITEN EN DE ZAAK WEER GAAN OPBOUWEN . EN GOD IN EREN HERSTELLEN EN JEZUS OOK . ZO NU WEET U WAT IK WIL ,NU IS HET AAN JULLIE WAT JULLIE WILLEN . WEES GOD DANKBAAR VOOR DE VRIJE KEUZE.