Categorie archief: Gods woord

IN NAAM VAN DE HEILIGE GEEST EN GOD DE ALMACHTIGE VADER .

GOD JEZUS EN MARIA BRENG UW VOLK SAMEN ,TOT EEN VOLK EN EEN NATIE .WIJ ZIJN GODS VOLK BEDENK DUS WIJ ZIJN ALLEN SAMEN , BROEDERS EN ZUSTERS . VADER HELP ONS OM ELKAAR TE VERSTAAN EN TE BEGRIJPEN ,EN ELKAAR TE VERGEVEN WANT DAN PAS KUNNEN WE ELKAAR LIEFHEBBEN ALS WE INSTAAT ZIJN ELKAAR TE VERGEVEN OVER WAT ER EERDER IS FOUT GEGAAN . WERKELIJK VERGEVEN ,DAN KOMT ALLES GOED . EN KUNNEN WE SAMEN WEER OPNIEUW BEGINNEN . ALS WIJ MAAR BESEFFEN DAT WIJ ALS BROEDERS EN ZUSTERS SAMEN MOETEN WERKEN ,VOOR EEN GOEDE OPLOSING .ALS WE DE WAARDE VAN ELKAAR MAAR INZIEN .ALS BROEDERS EN ZUSTERS ALS WE ELKAAR HET BESTE GUNNEN OPRECHT EN EERLIJK ZIJN TEGEN ELKAAR .EN ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR .VOLGENS HET VOORBEELD VAN GOD JEZUS EN MARIA .EN DAT WE ONDANKS ALLES ONDERLING DE VREDE BEWAREN .EN IN RUST EN LIEFDE VOOR ELKAAR ZORGEN ALS BROEDERS EN ZUSTERS . EN BEDENK HOE MEER VREDE RUST EN LIEFDE ,HOE MEER GELUK OP ONS PAD KOMT .GODS ANTWOORD KOMT IN ZEGENINGEN .WIJ MOGEN GOD DANKBAAR ZIJN .NEEM DUS UW TAAK OP EN KOM SAMEN VOOR ELKAAROP WEES TROTS OP ELKAAR BROEDERS EN ZUSTERS .PRIJS GOD HIERVOOR.

WIE EERT ER NU OORLOG NA ALLE ELENDE DIE OORLOG AL VEROORZAAKT HEEFT EEUWEN LANG AL .

WANEER ZIEN DE MENSEN IN DAT OORLOG NIETS OPLEVERT . EN DAT JE STEEDS KUNT ZEUREN OVER WAT ZE MEE MAKEN IN OORLOGS GEBIED , TJA DAT IS OORLOG ELKAAR AFSLACHTEN VOOR OLIE GOUD DIAMANTEN ENZ ENZ EN DE ZOGENAAMDE MACHT . HET BRENGT HELEMAAL NIETS ,ALLEEN ELENDE EN VERDERF . WANEER STOPT DE MENSHEID MET DEZE VERLOREN STRIJD , HET SLAAT HELEMAAL NERGENS OP ,EN DE MENSEN DIE VRIJWILIG IN DIENST GAAN HEBBEN GEEN RECHT OM DAARNA TE KLAGEN JE KOOS ERVOOR PUNT UIT EN DAT VETERANE GELUL IS OOK MAAR PROPAGANDA ,KIJK EENS HOEVEEL JONGEREN VERMINKT TERUG KOMEN EN WAT HEBBEN ZE VERDIENT ,NU ZE VERDER MOETEN ZONDER LEDEMATEN ,DAAROM STOP DE STRIJD ,OF KLAAG NIET ,ZO DENK IK EN IK HOU NIET VAN OORLOG EN ZAL ER OOK NOOIT VAN HOUDEN OOK NIET IK HOU VAN VREDE EN GELUK VOOR IEDEREEN WERELD WIJD , EN ZO DENKT GOD OOK EN DE HEILIGE GEEST BRENGT DIE BOODSCHAP . PRIJS GOD EN WEES HEM DANKBAAR .

HET EINDE VAN DIT JAAR IS IN ZICHT .

WE ZIJN IN DE LAATSTE DAGEN VAN 2018 . DE BALANS VEEL ONRUST EN STRIJD . NIET ZO MOOI VIND GOD DAT ,EN IK OOK NIET ,ER MOET MAAR EENS EEN EIND AAN KOMEN HEBBEN WIJ SAMEN BESLIST ,IN SAMEN WERKING MET DE HEILIGE GEEST EN DE ENGELEN ,GAAN WIJ INGRIJPEN OMDAT DE MENS ER NIET TOE IN STAAT IS HET KWAAD TE VERSLAAN ,WAT DE MENS WEL KAN DOEN IS GEEN KWAAD BEDRIJVEN EN IN LIEFDE EN VREDE LEVEN MET ELKAAR .LAAT ONS ONS WERK DOEN EN DOEN JULLIE JE BEST OM ER EEN MOOI LEVEN VAN TE MAKEN . HEB ELKAAR LIEF EN HELP ELKAAR LIEFHEBBEN . SLUIT VREDE MET JEZELF EN MET ANDEREN DAT ZAL OOK VEEL VERANDEREN . EN LAAT ONS ONS WERK DOEN OM HET KWAAD TE VERNIETIGEN EN DE DUIVEL UIT TE BANNEN VOOR EEUWIG , DUS LEEF MET GODS ADVIES EN MET ZIJN LIEFDE BLIJF VERE VAN HET PAD VAN GEWELD . EN BEWAAR DE VREDE ONDER ELKAAR . LOOP ONS WERK NIET INDE WEG WANT DAN HEB JE GEWOON PECH DAT JE OP DE VERKEERDE PLAATS STOND MAAR DAT WAS WEL JOU BEWUSTE KEUZE ,DAAR KUNNEN WIJ NIETS AAN DOEN ALS WE INGRIJPEN . EN INGRIJPEN DAT GAAN WE DOEN . VRIENDELIJKE GR JEZUS UW KONING .

LAAT DIT DUIDELIJK ZIJN GOD HOUD NIET VAN MOORD NIET VAN KINDERMISBRUIK ,NIET VAN OORLOG EN GEWELD EN NIET VAN HEBZUCHT .

DUS HET IS DUIDELIJK WAAR GOD NIET VAN HOUD ,AL DIE ZICH DAAR WEL MEE BEZIG HOUDEN ONTVANGEN DE STRAF VAN GOD ,ZIJ DIE ZICH DAARMEE BEZIG HOUDEN EN GODS NAAM ERBIJ GEBRUIKEN DIE GAAN NAAR HET EEUWIGE VUUR. ZO SPREEKT GOD OVER DEZE FEITEN .WEG MET ALLE VALSE PRIESTERS EN WOLVEN IN SCHAAPS KLEREN .DE HELL STAAT KLAAR VOOR UW ONTVANGST . WANT DAT IS HET LOON VAN DE DUIVEL EEUWIG VUUR .EN GOD EN JEZUS MAKEN SCHOON SCHIP ,REKEN DAAR MAAR OP .VLUCHTEN KAN NIET MEER , DAT ZEGT DE LIEVE HEER .PRIJS GOD .

OPSTAND TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT IN DE WERELD .

ALS KINDEREN VAN GOD MOETEN WIJ IN OPSTAND KOMEN TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT . DE KERKELIJKE LEIDERS HEBBEN GEFAALD EN DOEN MEE MET HET KWAAD EN ONRECHT , DAT IS WEL DUIDELIJK . NU IS HET AAN ONS DE KINDEREN VAN GOD ,OM IN OPSTAND TE KOMEN WERELD WIJD ELKAAR HELPEN HET KWAAD EN HET ONRECHT TE VERDRIJVEN VOOR NU EN ALTIJD . HET IS ONZE PLICHT ALS VERTROUWELINGEN VAN GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . WIJ ZIJN,  ZIJN  VOLK HIJ LIJD ONS EN WIJ HOEVEN NIET BANG TE ZIJN OF TE ZWIJGEN . NEE WIJ MOETEN TOT ACTIE OVERGAAN ,MET DE HULP VAN GOD EN JEZUS ALHIER , HIJ WIL ONS LIJDEN IN DEZE LAATSTE STRIJD TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT WAT DAARMEE GEPAARD GAAT . DUS VORM EEN VOLK EN VOLG EEN WEG NAAR DE GOEDE TOEKOMST MET GOD EN JEZUS . PRIJS DE HEER.

LIEFDE VAN GOD VOOR ONS ,ONZE LIEFDE VOOR GOD .

HET KOMT NU OP DE WEDERZIJDSE LIEFDE AAN . ALS WE DE LIEFDE TOE GAAN PASSEN GAAN WE DE GOEDE WEG OP . GEEN VOOR OORDEEL OF OORDEEL OVER ANDEREN ,NEE DAT MOETEN WE VER ACHTER ONS GAAN LATEN .EN DE TOEKOMST MET LIEFDE TEGEN MOET ZIEN ,OOK AL ZIET HET ER NU NIET NAAR UIT HET IS DE ENIGSTE WEG OM VREDE OP AARDE TE VERKRIJGEN . WE ZULLEN ELKAAR TEGENMOET MOETEN GAAN . LATEN WE DAT DAN OOK DOEN IN LIEFDE VOOR GOD EN ELKAAR .

IK WEET DAT HET RAAR IN UW OREN KLINKT ,ALS IK ZEG DAT IK JEZUS BEN .MAAR DENK EENS TERUG WILDE U MIJ ONTMOETEN OF LEREN KENNEN .

U BID NAAR GOD EN VRAAGT OM JEZUS TE LEREN KENNEN OF TE ONTMOETEN . OP DAT MOMENT ZET GOD DAT OP DE AGENDA . EN KRIJGEN WIJ CONTACT OP WAT VOOR MANIER DAN OOK . OP DAT MOMENT WORDT UW VRAAG BEANTWOORDT . OOK AL BEGRIJPT U NIET DAT U DAN WERKELIJK MET JEZUS CONTACT HEEFT . WANT DAT IS OOK WAT ONWEZENLIJK .MAAR GELUKKIG NIET ONMOGELIJK DAT BLIJKT NU WEL WANT U HEEFT MIJ GEVONDEN OMDAT GOD U NAAR MIJ TOE GEZONDEN HEEFT ZOALS HIJ MIJ OOK NAAR U ZEND OM ZIJN WERK TE DOEN . EN DAT BRENGT ONS SAMEN DANKZIJ GOD .

WAT KAN IK VOOR U DOEN ,EN WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN .

WAT IK VOOR U KAN DOEN ,IS RAAD GEVEN EN U OP DE HOOGTE HOUDEN VAN GODS PLAN MET U EN DE WERELD . IK KAN U WAARSCHUWEN VOOR DE LIST VAN DE DUIVEL . MAAR OOK OPWEG HELPEN MET DE DAGELIJKSE DINGEN . U VRAAGT EN IK GEEF ANTWOORD . ZO WERK IK VOOR U EN GOD . ZIJN INZICHT HELPT MIJ OM U VAN GOEDE RAAD TE VOORZIEN . IK DOE DIT GRATIS ,OMDAT GOD MIJ HET OOK GRATIS GEEFT OM HET TE DOEN . WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN NOU DAT LICHT GEHEEL AAN U ,U KUNT OM MIJ LACHEN EN DENKEN HET ZAL ALLEMAAL WEL , OF JE STELD EEN LEVENS VRAAG EN KIJKT NAAR HET ANTWOORD ,EN MISCHIEN IS DAT DAN WEL DE STAP NAAR EEN GOEDE VRIENSCHAP .EN DAN KAN IK WAT VOOR U BETEKENEN MAAR U OOK VOOR MIJ ,DANKZIJ GOD HEBBEN WE ELKAAR WEER GEVONDEN . WEES GOD DANKBAAR DAAR VOOR DAT BEN IK OOK MET IEDERE NIEUWE VRIEND OF VRIENDIN . WE ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS TOCH .