Alle berichten van Jezus de Zoon

WE HOREN EEN TE ZIJN .

WE HOREN NTE ZIJN , EN NIET TEGEN OVER ELKAAR TE STAAN . GOD IS ONZE VADER WIJ ZIJN ALLEN ZIJN KINDEREN , NIEMAND UIT GESLOTEN ,WIJ BESLISEN NIET WIE GOED OF SLECHT IS DAT DOET GOD ZELF WEL WIJ KUNNEN ALLEEN MAAR ONS BEST DOEN , BESEF DAT WE ELKAAR NODIG HEBBEN ,WERELD WIJD GELD HET ZELFDE . GOD ROEPT ONS OP ONS BEST TE DOEN .LATEN WE MET ELKAAR VEZOENEN NU HET NOG KAN . 

TRADITIE EN GEWOONTES

IEDEREEN KENT GEWOONTES EN TRADITIES ,IEDEREEN BELEEFT DAT OP HUN EIGEN MANIER . ALS IEMAND ZICH ERTOE GEROEPEN VOELT DAT IS OKE . MAAR ELKAAR DWINGEN NEE .GOD HEEFT ONS DE VRIJHEID NIET VOOR NIETS GEGEVEN . EN DAAR MAG JE ALTIJD OP TERUG VALLEN . WANT GOD HEEFT JOU DAT GEGEVEN EN NIEMAND MAG OF KAN DIE VRIJHEID AFNEMEN WANT  HET IS ONS GODELIJKRECHT .DAAR DIENT IEDEREEN ONTZAG EN RESPECT VOOR TE HEBBEN . DUS JE BENT VRIJ LAAT EEN ANDER OOK ZO VRIJ EN LEEF IN VREDE MET ELKAAR EN HEB ELKAAR LIEF HOU DIE TRADITIE EN GEWOONTE IN EREN NET ALS GOD JEZUS EN MARIA .

DE TIJD IS DAAR DE BAL IS AAN HET ROLLEN EN STOPT NIET MEER .

IK HEB A GEZEGT EN DE REST VAN HET ALFABETH KOMT OOK , IK WERK VOOR GOD EN DIEN HEM MET LIEFDE EN PLEZIER .DAAROM BEN IK HIER , GOD HEEFT MIJ DE OPDRACHT GEGEVEN JULLIE TE HELPEN MET DE WAARHEID EN HET LEVEN . HET LEVEN ZOALS GOD DAT BEDOELD HEEFT TOEN HIJ ZIJN SCHEPPING BEDACHT . HET IS NU DE TIJD OM ALLEMAAL IN ACTIE TE KOMEN VOOR HET GOEDE WERK ,GODS WERK , GROOT EN KLIJN IEDEREEN MAG ERBIJ ZIJN .GOD IS BLIJ MET ALLE HULP . EN HET IS GOED VOOR ONZE TOEKOMST . IK BEN TE VINDEN  IN HELMOND SLEGERSSTRAAT 13 AMBASSADE VAN GOD ALDAAR . ALTIJD WELKOM IN DE NAAM DES HERE GOD . TOT ZIENS EN SUCCES . 

WIE BEN IK EN WAAROM DOE IK DIT .

IK BEN JEZUS , GOD HEEFT MIJ DAAR TOE GEROEPEN .DAAROM DOE IK WAT IK DOE ,IN NAAM VAN GOD DE ALMACHTIGE VADER . MIJN TAAK IS OM JULLIE TE HELPEN DE WEG TERUG TE VINDEN NAAR GOD . EN OM ALLE DUIVELSE DINGEN OP TERUIMEN VOOR GOED . DAT IS MIJN TAAK DOOR GOD AAN MIJ TOE BEDEELD ,EN IK HEB DIE TAAK AANVAARD UIT VRIJE WIL EN LIEFDE VOOR MIJN VADER DE ALMACHTIGE GOD . NIETS OF NIEMAND KAN MIJ DAARVAN AF BRENGEN . IK DOE MIJN WERK WAT GOD MIJ OPDRAAGT MET LIEFDE EN PLEZIER , DAT WIL NIET ZEGGEN DAT HET NOOIT ZWAAR WORDT MAAR OOK DAAR STAAT GOD MIJ BIJ ,EN STUURT DAN HULP DIE IK NODIG HEB WIJ WERKEN PERFECT SAMEN GOD EN IK ,EN DAT DOEN WE MET LIEFDE EN PLEZIER VOOR U EN U ALLEN . JULLIE ZIJN ONZE KINDEREN DIE WIJ WEER GRAAG THUIS ZIEN VEILIG ONDER DE VLEUGELS VAN GOD EN MIJ JEZUS .DUS NU WEET U WIE IK BEN EN WAT IK DOE EN MET WIE . VERTROUW OP GOD WANT HIJ HEEFT ALLES VOORZEGT OOK DAT IK ONDER JULLIE ZOU ZIJN IN DE LAATSTE DAGEN .DUS DAAROM BEN IK NU OOK HIER EN NU .GR JEZUS ALHIER . SLEGERSSTRAAT  13 HELMOND HOLLAND . AMBASSADE VAN GOD .

GOD HEEFT ALLES IN DE HAND .

DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG WETEN DAT GOD ALLES IN HANDEN HEEFT . LANG HEBBEN ZE ZICH VOOR GEDAAN ALS GOD OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN GOD . MAAR NIETS IS MINDER WAAR HET WAS DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG DIE DOOR HEBZUCHT GEDREVEN WERDEN . EN NOOIT TEVREDEN WAREN OF GENOEG HADDEN . ZE HEBBEN GODS NAAM VERVUILT . EN DAT BEWUST OM DE MENSEN BOOS TE MAKEN OP GOD EN ALLES WAT ERBIJ HOORT .DAT WAS HET PLAN VAN DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG .MAAR OMDAT GOD ALLES IN DE HAND HEEFT WAS DAT PLAN GEDOEMD TE MISLUKKEN .EN DAT WIST DE DUIVEL OOK WEL MAAR HIJ DACHT IK GA ZOLANG MOGELIJK DOOR ,EN NU IS HET DE TIJD DAT GOD DE KNOOP DOOR HAKT . 

WIE HET HOREN HOREN HET WIE HET ZIEN ZIEN HET . VOOR DE REST IS HET NIET BESTEMD .

GOD HEEFT GEZEGD DAT VOOR WIE HET BESTEMD IS , ZIJ ZULLEN HET HOREN EN ZIEN . MAAR VOOR HEN WAAR HET NIET VOOR BESTEMD IS ZULLEN NIETS ZIEN EN NIETS HOREN . OMDAT GOD HET ZO VOORZEGT HEEFT ZAL HET OOK ZO GEBEUREN . HET IS NIET AAN ONS WIE HET WEL OF NIET HOORT . HET HEEFT OOK GEEN NUT TE ROEPEN NAAR HEN WAAR HET TOCH NIET VOOR BESTEMD IS . WANT ZIJ ZULLEN HET NIET ONTVANGEN OOK DAT HEEFT GOD VOORZEGT .DUS RICHT U OP GOD EN WERK AAN U ZELF . GOD ZAL U BIJSTAAN .GOD IS LIEFDE VOOR IEDEREEN DIER DERPOUW TOONT OPRECHT BEROUW DAT DAN WEL GOD KIJKT DWARS DOOR U HEEN DUS LIEGEN HEEFT GEEN ZIN EN VERBERGEN OOK NIET . 

WIE IS UW GOD.

GOD IS LIEFDE , GOD HEEFT IEDEREEN LIEF. allah roept op tot het doden van broeders en zusters .

GOD HEEFT U GESCHAPEN NAAR ZIJN EVENBEELD IEDEREEN GELIJK . allah maakt verschil en roept op tot oorlog en plundering van iedereen .

GOD HEEFT U LIEF HEB ELKAAR LIEF ZOALS GOD U LIEF HEEFT . allah zaait haat en tweestrijd .

GOD WIL VREDE EN GELUK VOOR IEDEREEN . allah wil vernietiging van alles en iedereen .

WIE IS UW GOD ,KEN UW GOD , KEN UW HEER ,EN WEET WIE GIJ DIENEN WILT.

WAKEN VOOR VREDE VRIJHEID VEILIGHEID LIEFDE EN GELUK VOOR IEDEREEN .

IERDERE WOENSDAG BESTEDEN WIJ HIER OP DE AMBASSADE VAN GOD EXTRA AANDACHT AAN DEZE PUNTEN , MAAR OOK AAN DE DAGELIJKSE PUNTEN DIE WIJ TEGEN KOMEN IN HET DAGELIJKS LEVEN . WIJ BIDDEN HIER SAMEN VOOR EN VRAGEN GOD OM HULP TE BIEDEN WAAR NODIG IS .WIJ WETEN DAT WIJ TE KLIJN ZIJN OM DEZE WERELD TE VERANDEREN . DAAROM ROEPEN WIJ DE HULP IN VAN DE ALMACHTIGE VADER VAN JEZUS . JEZUS DOET HET VOORWOORD ,EN WIJ VULLEN AAN IN JEZUS NAAM . OOK MARIA VRAGEN WIJ OM HULP IN DEZE TIJD . EN DE HEILIGE GEEST ZIJN WIJ DANKBAAR OMDAT DIE DE BOODSCHAP ROND DE WERELD BRENGT ZODAT IEDEREEN OP DE HOOGTE WORDT GEHOUDEN VAN ONZE BOODSCHAP EN DE BOODSCHAP VAN GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . WIJ ERKENEN JEZUS ALS KONING .WIJ DIENEN EN LOVEN GOD DE ALMACHTIGE VADER VAN JEZUS .EN WIJ RESPECTEREN MARIA .WIJ WENSEN IEDEREEN HET BESTE WIE OF WAT JE OOK BENT WIJ OORDELEN NIET. WIJ WIJZEN WEL DE DUIVEL EN ZIJN GEVOLG AF VOOR NU EN ALTIJD . WIJ BEHOREN GOD TOE EN NIEMAND ANDERS . AMEN

WAAR WILLEN JULLIE NOG OP WACHTEN .

WAAR WILLEN JULLIE NOG OP WACHTEN , STOP PER DIRECT MET OORLOG EN GEWELD , STOP PER DIRECT MET LEUGENS EN BEDROG , STOP PER DIRECT MET ONZIN EN NUTELOZE ACTIES . PAS DAN KAN HET GOEDE IN ACTIE KOMEN  VOOR DIE TIJD HEEFT HET GEEN ENKEKELE ZIN . ZO BOUW JE OP ZO BREEK JE AF DAT IS DE TIJD VAN NU . STOP ER DIRECT MEE EN GA GOEDE DINGEN DOEN DIE EEUWIG STAND HOUDEN . DAT IS ONZE TOEKOMST EN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN ,WE KUNNEN NIET LANGER WACHTEN GA PER DIRECT TOT ACTIE OVER EN GA HET GOEDE DIENEN EN VRAAG GOD OM HULP EN LUISTER NAAR DE WOORDEN VAN JEZUS . WACHTEN IS GEEN OPTIE MEER . WE MOETEN AAN DE SLAG HIER EN NU . DAT ZEG IK JEZUS AL HIER . AMEN . 

DE WARE RIJKDOM .

DE WARE  RIJKDOM , DIE ZIT IN JE GEZONDHEID  JE LIEFDE JE GELUK . DEZE DINGEN ZIJN NIET TE KOOP NOG TE BETALEN ZE KOSTEN NIETS MAAR BRENGEN VEEL .EN ZIJN HET BELANGRIJKSTE VOOR IEDEREEN .EN ALS JE HET NIET HEBT HEB JE ER ALLES VOOR OVER . DUS BEDENK OPTIJD WAT DE WARE RIJKDOM IS VOOR JE JE OP DIE ANDERE RIJKDOM DUIKT EN ER ALLES DOOR VERLIEST .WAT ECHT BELANGRIJK VOOR JE LEVEN IS GENIET VAN JE LIEFDE EN GELUK EN BLIJF GEZOND . DAAR DRAAIT HET OM . SUCCES . MOGE GOD ONS DE JUISTE KEUZES LATEN MAKEN VOOR HET WARE GELUK EN DE BIJPASENDE RIJKDOM .