Dagelijks archief: 2018-12-03

LAAT DIT DUIDELIJK ZIJN GOD HOUD NIET VAN MOORD NIET VAN KINDERMISBRUIK ,NIET VAN OORLOG EN GEWELD EN NIET VAN HEBZUCHT .

DUS HET IS DUIDELIJK WAAR GOD NIET VAN HOUD ,AL DIE ZICH DAAR WEL MEE BEZIG HOUDEN ONTVANGEN DE STRAF VAN GOD ,ZIJ DIE ZICH DAARMEE BEZIG HOUDEN EN GODS NAAM ERBIJ GEBRUIKEN DIE GAAN NAAR HET EEUWIGE VUUR. ZO SPREEKT GOD OVER DEZE FEITEN .WEG MET ALLE VALSE PRIESTERS EN WOLVEN IN SCHAAPS KLEREN .DE HELL STAAT KLAAR VOOR UW ONTVANGST . WANT DAT IS HET LOON VAN DE DUIVEL EEUWIG VUUR .EN GOD EN JEZUS MAKEN SCHOON SCHIP ,REKEN DAAR MAAR OP .VLUCHTEN KAN NIET MEER , DAT ZEGT DE LIEVE HEER .PRIJS GOD .

OPSTAND TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT IN DE WERELD .

ALS KINDEREN VAN GOD MOETEN WIJ IN OPSTAND KOMEN TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT . DE KERKELIJKE LEIDERS HEBBEN GEFAALD EN DOEN MEE MET HET KWAAD EN ONRECHT , DAT IS WEL DUIDELIJK . NU IS HET AAN ONS DE KINDEREN VAN GOD ,OM IN OPSTAND TE KOMEN WERELD WIJD ELKAAR HELPEN HET KWAAD EN HET ONRECHT TE VERDRIJVEN VOOR NU EN ALTIJD . HET IS ONZE PLICHT ALS VERTROUWELINGEN VAN GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . WIJ ZIJN,  ZIJN  VOLK HIJ LIJD ONS EN WIJ HOEVEN NIET BANG TE ZIJN OF TE ZWIJGEN . NEE WIJ MOETEN TOT ACTIE OVERGAAN ,MET DE HULP VAN GOD EN JEZUS ALHIER , HIJ WIL ONS LIJDEN IN DEZE LAATSTE STRIJD TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT WAT DAARMEE GEPAARD GAAT . DUS VORM EEN VOLK EN VOLG EEN WEG NAAR DE GOEDE TOEKOMST MET GOD EN JEZUS . PRIJS DE HEER.