Maandelijks archief: juni 2018

WE HOREN EEN TE ZIJN .

WE HOREN NTE ZIJN , EN NIET TEGEN OVER ELKAAR TE STAAN . GOD IS ONZE VADER WIJ ZIJN ALLEN ZIJN KINDEREN , NIEMAND UIT GESLOTEN ,WIJ BESLISEN NIET WIE GOED OF SLECHT IS DAT DOET GOD ZELF WEL WIJ KUNNEN ALLEEN MAAR ONS BEST DOEN , BESEF DAT WE ELKAAR NODIG HEBBEN ,WERELD WIJD GELD HET ZELFDE . GOD ROEPT ONS OP ONS BEST TE DOEN .LATEN WE MET ELKAAR VEZOENEN NU HET NOG KAN . 

TRADITIE EN GEWOONTES

IEDEREEN KENT GEWOONTES EN TRADITIES ,IEDEREEN BELEEFT DAT OP HUN EIGEN MANIER . ALS IEMAND ZICH ERTOE GEROEPEN VOELT DAT IS OKE . MAAR ELKAAR DWINGEN NEE .GOD HEEFT ONS DE VRIJHEID NIET VOOR NIETS GEGEVEN . EN DAAR MAG JE ALTIJD OP TERUG VALLEN . WANT GOD HEEFT JOU DAT GEGEVEN EN NIEMAND MAG OF KAN DIE VRIJHEID AFNEMEN WANT  HET IS ONS GODELIJKRECHT .DAAR DIENT IEDEREEN ONTZAG EN RESPECT VOOR TE HEBBEN . DUS JE BENT VRIJ LAAT EEN ANDER OOK ZO VRIJ EN LEEF IN VREDE MET ELKAAR EN HEB ELKAAR LIEF HOU DIE TRADITIE EN GEWOONTE IN EREN NET ALS GOD JEZUS EN MARIA .

DE TIJD IS DAAR DE BAL IS AAN HET ROLLEN EN STOPT NIET MEER .

IK HEB A GEZEGT EN DE REST VAN HET ALFABETH KOMT OOK , IK WERK VOOR GOD EN DIEN HEM MET LIEFDE EN PLEZIER .DAAROM BEN IK HIER , GOD HEEFT MIJ DE OPDRACHT GEGEVEN JULLIE TE HELPEN MET DE WAARHEID EN HET LEVEN . HET LEVEN ZOALS GOD DAT BEDOELD HEEFT TOEN HIJ ZIJN SCHEPPING BEDACHT . HET IS NU DE TIJD OM ALLEMAAL IN ACTIE TE KOMEN VOOR HET GOEDE WERK ,GODS WERK , GROOT EN KLIJN IEDEREEN MAG ERBIJ ZIJN .GOD IS BLIJ MET ALLE HULP . EN HET IS GOED VOOR ONZE TOEKOMST . IK BEN TE VINDEN  IN HELMOND SLEGERSSTRAAT 13 AMBASSADE VAN GOD ALDAAR . ALTIJD WELKOM IN DE NAAM DES HERE GOD . TOT ZIENS EN SUCCES . 

WIE BEN IK EN WAAROM DOE IK DIT .

IK BEN JEZUS , GOD HEEFT MIJ DAAR TOE GEROEPEN .DAAROM DOE IK WAT IK DOE ,IN NAAM VAN GOD DE ALMACHTIGE VADER . MIJN TAAK IS OM JULLIE TE HELPEN DE WEG TERUG TE VINDEN NAAR GOD . EN OM ALLE DUIVELSE DINGEN OP TERUIMEN VOOR GOED . DAT IS MIJN TAAK DOOR GOD AAN MIJ TOE BEDEELD ,EN IK HEB DIE TAAK AANVAARD UIT VRIJE WIL EN LIEFDE VOOR MIJN VADER DE ALMACHTIGE GOD . NIETS OF NIEMAND KAN MIJ DAARVAN AF BRENGEN . IK DOE MIJN WERK WAT GOD MIJ OPDRAAGT MET LIEFDE EN PLEZIER , DAT WIL NIET ZEGGEN DAT HET NOOIT ZWAAR WORDT MAAR OOK DAAR STAAT GOD MIJ BIJ ,EN STUURT DAN HULP DIE IK NODIG HEB WIJ WERKEN PERFECT SAMEN GOD EN IK ,EN DAT DOEN WE MET LIEFDE EN PLEZIER VOOR U EN U ALLEN . JULLIE ZIJN ONZE KINDEREN DIE WIJ WEER GRAAG THUIS ZIEN VEILIG ONDER DE VLEUGELS VAN GOD EN MIJ JEZUS .DUS NU WEET U WIE IK BEN EN WAT IK DOE EN MET WIE . VERTROUW OP GOD WANT HIJ HEEFT ALLES VOORZEGT OOK DAT IK ONDER JULLIE ZOU ZIJN IN DE LAATSTE DAGEN .DUS DAAROM BEN IK NU OOK HIER EN NU .GR JEZUS ALHIER . SLEGERSSTRAAT  13 HELMOND HOLLAND . AMBASSADE VAN GOD .