Maandelijks archief: maart 2018

HET NUT VAN ALLES EN DE REDEN ER OM HEEN .

BIJ GOD HEEFT ALLES NUT ,EN ALLES HEEFT EEN REDE . DUS NIETS GEBEURD NUTTELOOS OF ZONDER REDEN . GOD VOOR ZEGT ,GOD VOORZIET . EN GOD HEEFT GEWAARSCHUWD. HET IS NU AAN U BESTE MENSEN OM U NUTIG TE MAKEN EN MET EEN GOEDE REDE TEWERK TE GAAN .IN GODS NAAM . OM GOD TOT EER TE ZIJN . WANT PAS DAN ZAL GOD ALLES VOLMAKEN . PAS ALS DE MENS ZICH RICHT OP GODS MOOIE EN GOEDE WERK . EN ALS DE MENS OM VREDE VRAAGT EN IN LIEFDE WIL LEVEN . DIT ZIJN DE VOORWAARDEN DIE GOD STELT . DENK ER MAAR EENS OVER NA .EN NEEM UW BESLUIT.VRFIENDELIJKE GROETEN JEZUS ALHIER. MOGE GOD U ZEGENEN MET EEN WIJS BESLUIT.

HET KOMT ER NU OPAAN .

HET KOMT ER NU OPAAN HOE WE MET ELKAAR VERDER GAAN . BLIJVEN WE OORLOG VOEREN EN DE AARDE KAPOT MAKEN OF GAAN WE EEN ANDER PAD OP . GOD VRAAGT ONS DIT DUIDELIJK . WAT GEEFT U ALS ANTWOORD .LAAT DAT EENS HOREN WERELD WIJD . IK VRAAG HET U OOK NAMENS GOD . EN VEEL MEER HEB IK NIET MEER TOE TE VOEGEN ALLES IS EN WORDT BEKENT GEMAAKT DOOR GOD .