Maandelijks archief: februari 2018

EN EEN SMIDSE .

EN EEN SMIDSE VAN HET HUIS DES HEREN MAAKT HET ZWAARD TOT PLOEGENSCHAAR,DE SPEER TOT EEN ZICHT. NIEMAND ZAL MEER EEN WAPEN HANTEREN ; MAAR ZIJ GROETEN ELKAAR IN HET HELDERE LICHT VAN DE WAARHEID DIE EINDELIJK ZAL DAGEN OVER MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN .KEERT U DUS TOT UW HEER EN LEGT U WAPENS NEER.EN DIEN GODTOT EER IN VREDE EN LIEFDE.

NU NIET BANG WORDEN MAAR DURVEN INGRIJPEN TEGEN AL HET KWAAD .

SLUIT NIET LANGER UW OGEN . SLUIT NIET LANGER UW OREN . KOM IN ACTIE TEGEN AL HET ONRECHT WAT U ALLEN WORDT AANGEDAAN . MAAK EEN VUIST TEGEN AL HET KWAAD . LAAT U NIET LANGER VOOR DE GEK HOUDEN .EN NEEM DE WAARHEID IN UW HART EN HOU U DAAR AAN VAST .VETROUW OP GODS PLAN .VOLG DE WOORDEN VAN JEZUS OP EN HELP ELKAAR .WIJS ELKAAR DE GOEDE WEG . ENBESCHERM ELKAAR VOOR DE LEUGENS VAN DE DUIVEL . BID TOT GOD EN VRAAG HEM OM HULP ALS JE ER NIET UIT KUNT KOMEN SUCCES ALLEMAAL . MOGE GOD ONS VEILIG THUIS BRENGEN . AMEN .

WIE IS GOD WIE IS JEZUS EN WAT DOEN ZIJ OF WILLEN ZIJ .

WIE IS GOD ,GOD IS DEGENE VAN WIE ALLES KOMT EN DIE ALLES GESCHAPEN HEEFT DAAROM HEET HET OOK GODS SCHEPPING . WIE IS JEZUS , JEZUS IS DE ZOON VAN GOD DIE MENS GEWORDEN IS EN LEEFT MET DE MENSEN ALS VERTOLKING VAN GOD ZIJN VADER.WAT DOET GOD , GOD HOUD ZIJN SCHEPING IN DE GATEN EN GRIJPT IN WAAR HIJ HET NODIG VIND. WAT DOET JEZUS JEZUS ONDERWIJST EN GENEEST MENSEN ,HIJ LEERT DE MENSEN GOD KENNEN .DOOR ZIJN WOORD ONTSTAAT ER RUST IN DE MENS .JEZUS WERKT HARD AAN GODS KONINKRIJK EN VERKONDIGT DAT OOK OPEN EN BLOOT .JEZUS IS NIET BANG ,MAAR HEEFT WEL VEEL ONTZAG VOOR ZIJN VADER ONZE LIEVE GOD.DIT IS IN HET KORT WIE GOD EN JEZUS ZIJN EN WAT ZE DOEN .WEES HEN DANKBAAR DAT IS HET ENIGSTE WAT ZE TERUG VRAGEN EN HEB ELKAAR LIEF EN LEEF IN VREDE EN VOORSPOED. AMEN .

OPENHEID

NU KOMT ER OPENHEID VAN ZAKEN ,GOD LEGT ALLES BLOOT ,NIETS EN NIEMAND BLIJF VERBORGEN OF KAN ZICH AAN HET OORDEEL VAN GOD ONTTREKEN .GERECHTIGHEID ZAL NU KOMEN OMDAT GOD VAN GERECHTIGHEID HOUD .DE WAARHEID ZAL NU KOMEN OMDAT GOD VAN DE WAARHEID HOUD .EN VREDE ZAL ER KOMEN OMDAT GOD VAN VREDE HOUD .NIETS EN NIEMAND KAN DAT TEGEN HOUDEN .OMDAT GOD,  GOD IS EN DIE ALTIJD HET LAATSTE WOORD HEEFT .DE MENS MAG BLIJ ZIJN DAT GOD DIT VOOR DE MENS DOET .WEES GOD DANBAAR ALS HIJ U BEVRIJD . EN LAAT GOD ZIJN WERK DOEN BEMOEI U ER NIET MEE .MAAR LEEF NAAR ZIJN VISIE . SUCCES MOGE GOD ONS BIJ STAAN .

WANNEER DE OORLOG KOMT ,EN DIE KOMT.

DAN JA DAN ZAL DE GROTE SLAG TUSSEN GOED EN KWAAD PLAATS VINDEN ,HET GAAT HARD TEGEN HARD . UITEINDELIJK ZAL GOD OVERWINNEN . MAAR TOT DIE TIJD KOMT ER EEN HEVIGE STRIJD .DEZE STRIJD HEEFT GOD OOK AL VOOR ZEGT .EN KOMT UIT HET OOSTEN OVER DE WERELD . ALS U DIT ZIET EN HOORT WEET U DAT DE LAATSTE TROMPET GEBLAZEN WORDT . BERIJD U VOOR EN VRAAG GOD OM HULP EN BESCHERMING TEGEN HET KWAAD DER WERELD . SUCCES EN GODS ZEGEN .

ALLHA OF GOD DAAR ZIT VERSCHIL DAT IS ZEKER EN DUIDELIJK.

ALLHA HEEFT HET OVER DODEN EN OORLOG VOEREN .EN DE DAARBIJ BEHORENDE ROOF TOCHTEN  ,EN OORLOGSBUIT . ALLHA IS OOK BAAL, BAAL IS OOK DE DUIVEL EN DEZE WOORDEN NEEM IK NIET TERUG ZOEK MAAR OP . MOHAMED’S STAM AANBAD BAAL LATER ALLHA GENOEMD . GOD DAAR IN TEGEN HEEFT HET OVER VREDE LIEFDE EN OPBOUW TEN GUNSTEN VAN IEDEREEN .ZIET U HET VERSCHIL TUSSEN GODS WOORD EN DAT VAN ALLHA IK WEL .WIE WILT U NU DIENEN .KIES UW GOD EN WEES ERBLIJ  MEE WANT NA UW KEUZEN IS ER GEEN WEG TERUG . KNOOP DAT TUSSEN U OREN . HET IS UW VRIJE WIL . KIEST U VOOR OORLOG EN GEWELD ,OF KIESTE U VOOR VREDE EN LIEFDE . HET IS NU AAN U .

ER IS INDERDAAD MAAR EEN GOD EEN JEZUS EEN MARIA EN EEN HEILIGE GEEST .

ER IS IDERDAAD MAAR EEN GOD ,EN DAAR ZULT UHET MEE MOETEN DOEN OF U GELOOFT OF NIET. HET ZELFDE GELD VOOR JEZUS EN OOK DAAR ZULT U HET MEE MOETEN DOEN OF U WILT OF NIET . OOK VOOR MARIA GELD HET ZELFDE ER IS ER MAAR EEN VAN DIE JEZUS GEBAARD HEEFT EN OOK DAAR ZULT U HET MEE MOETEN DOEN .DE HEILIGE GEEST IS ER OOK MAAR EEN EN DIE VERBINT GOD JEZUS EN MARIA ,MAAR OOK U MET HET GROTE GEHEEL EN DAAR MOET U HET MEE DOEN NIETS OF NIEMAND KAN DAT VERANDEREN OOK AL ZOUDEN ZE DAT GRAAG WILLEN ,MAAR GOD BLIJFT GOD JEZUS BLIJFT JEZUS MARIA BLIJFT MARIA EN DE HEILIGE GEEST BLIJFT DE HEILIGE GEEST ZO IS HET ALTIJD GEWEEST EN ZO ZAL HET OOK ALTIJD BLIJVEN .ACCEPTEER  DAT MAAR DAT IS HET BESTE ,EN VERTROUW OP GOD .EN LAAT DIE ZIJN DING DOEN . VOLG ZIJN LIEFDE VOLLE RAAD OP ,DAT IS IN UW BELANG . EN GOD JEZUS EN MARIA GUNNEN HET U ,TEN ALLE TIJDEN EN DE HEILIGE GEEST WAAKT OVER ONS . AMEN .GODS ZEGEN EN LIEFDE WENS IK U. EN U BENT ALTIJD WELKOM BIJ GOD .