IK ZAL GETUIGEN GOD MIJN VADER .

IK ZAL GETUIGEN VAN UW HEERLIJK LICHT, VAN AL UW WONDEREN DIE GIJ HEBT VERRICHT ,OPDAT MEN ALOM SPREKE VAN UW KRACHT, EN ROEMEN IN UW OVERWINNINGSMACHT .UW GROOTHEID ,HEER ,GAAT BOVEN MIJN BEGRIPPEN , UW GOEDHEID ,HEER, IS ALTIJD OP MIJN LIPPEN EN JUICHEND ZAL MEN OVERAL BEZINGEN UW RECHT ,O HEER ,UW TROUW AAN STERVELINGEN . GENADIG EN BARMHARTIG IS DE HEER ,LANKMOEDIG EN VOL VAN GOEDHEID ALTIJD WEER . HIJ TOONT ZIJN GUNST AAN ALLES WAT HIJ SCHIEP , AL WAT HIJ UIT DE SCHOOT DER AARDE RIEP, U LOVEN ,HEER , DE WERKEN VAN UW HANDEN , DE HEMELEN ,DE ZEEEN  EN DE LANDEN . U ZEGGEN ,O HEER UW HARTS BEMINDEN  DIE ELKE DAG UW GOEDHEID ONDERVINDEN . ZIJ ROEMEN IN UW KONINGSCHAP ,O HEER ZIJ STELLEN IN UW HEERLIJKHEID  HUN EER , AL WIE HEN HOORT ZAL WETEN WIE GIJ ZIJT ; EEN VORST BEKLEED MET MACHT EN MAJESTEIT. UW HEERSCHAPPIJ IS OVER ALLE  TIJDEN , IEDER GESLACHT ZAL ZICH IN U VERBLIJDEN . DIE DREIGEN TE BEZWIJKEN WILT GIJ SCHRAGEN  EN GIJ RICHT OP , DIE ZIJN TERNEERGESLAGEN .ZIE ALLE OGEN ZIJN OP U GERICHT , HEER DIE TE RECHTER TIJD HUN NOOD VERLICHT . GIJ OPENT UWE HAND ,EN AL WAT LEEFT VIND VOEDSEL, VIND AL WAT HET NODIG HEEFT .RECHTVAARDIG IS DE HEER IN AL ZIJN WEGEN , IN AL ZIJN DADEN IS HIJ ONS GENEGEN . AL WIE HEM AANROEPT ,SCHENKT HIJ ZIJN ONTFERMING ; WIE HEM IN WAARHEID AANROEPT ,VIND BESCHERMING .AL WIE GOD VREEST ,VERHOORT EN ZEGENT HIJ ,ZIJN REDDING  ,IS ELK DIE HEM ROEPT NABIJ . WIE HEM BEMINT ,IS BIJ HEM WEL BEHOED ,MAAR WIE  HEM HAAT , ,BETAALD HET MET ZIJN   BLOED . IK ZAL VOL VREUGDE ZINGEN HEM TER ERE, MIJN MOND ZAL VOL ZIJN VAN DE LOF DES HERE .LAAT AL WAT LEEFT GODS HEILIGE NAAM BELIJDEN , HEM ZEGENEN TOT HET EINDE DER TIJDEN .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.