Maandelijks archief: maart 2017

GOD DER HEERKRACHTEN .

GOD DER HEERKRACHTEN , VAN WIE AL WAT GOED IS VOORTKOMT ; STORT IN ONZE HARTEN DE LIEFDE TOT UW NAAM EN GEEF ONS VERMEERDERING VAN GODSVRUCHT ; OPDAT GIJ IN ONS HET GOEDE MOOGT VOEDEN ,EN WAT GIJ GEVOED HEBT , DOOR DE VURIGHEID DER LIEFDE BEWAREN DOOR ONZE HEER EN KONING  UW ZOON JEZUS.

VERHOOR ONS

VERHOOR ONS GOD ONZE HEILAND OPDAT GIJ ONS DOOR DE KRACHT VAN HET SACRAMENT TEGEN ALLE VIJANDEN VAN ZIEL EN LICHAAM WILT BESCHERMEN  ;GENADE  ONS SCHENKEND IN DIT LEVEN EN DE HEMELSE GLORIE IN DE EEUWIGHEID .DOOR ONZE HEER EN KONING JEZUS.

GELOVIGE BROEDERS EN ZUSTERS ,EN OOK DE ONGELOVIGE BROEDERS EN ZUSTERS,IK HEB U ALLEN LIEF.

JA IK HEB U ALLEN LIEF EN WENS HET BESTE VOOR ALLE BROEDERS EN ZUSTERS. HET MAAKT MIJ NIET UIT OF U WEL OF NIET GELOVIG BENT WANT IEDEREEN VULT DAT OP ZIJN OF HAAR MANIER IN , VOOR MIJ IS HET DUIDELIJK DAT GOD GOED VOOR ONS IS ,EN DAT HIJ MET AL ZIJN LIEFDE ONS GESCHAPEN HEEFT JA ONS ALLEMAAL . WIJ HOEVEN ALLEEN MAAR DANKBAAR TE ZIJN . DANKBAAR DAT WE MOGEN LEVEN IN VREDE . NU IS HET AAN ONS OMDAT OOK TE GAAN DOEN . HET IS DE HOOGSTE TIJD OM DE STRIJDBIJL VOOR ALTIJD TE BEGRAVEN .EN TE STARTEN MET EEN NIEUWE TOEKOMST , ZO ALS GOD DAT VOOR IEDEREEN BEDOELD HEEFT . NOGMAALS IK HEB U ALLEN LIEF EN GOD HOUD OOK VAN U DAT WEET IK ZEKER .

IK ZAL GETUIGEN GOD MIJN VADER .

IK ZAL GETUIGEN VAN UW HEERLIJK LICHT, VAN AL UW WONDEREN DIE GIJ HEBT VERRICHT ,OPDAT MEN ALOM SPREKE VAN UW KRACHT, EN ROEMEN IN UW OVERWINNINGSMACHT .UW GROOTHEID ,HEER ,GAAT BOVEN MIJN BEGRIPPEN , UW GOEDHEID ,HEER, IS ALTIJD OP MIJN LIPPEN EN JUICHEND ZAL MEN OVERAL BEZINGEN UW RECHT ,O HEER ,UW TROUW AAN STERVELINGEN . GENADIG EN BARMHARTIG IS DE HEER ,LANKMOEDIG EN VOL VAN GOEDHEID ALTIJD WEER . HIJ TOONT ZIJN GUNST AAN ALLES WAT HIJ SCHIEP , AL WAT HIJ UIT DE SCHOOT DER AARDE RIEP, U LOVEN ,HEER , DE WERKEN VAN UW HANDEN , DE HEMELEN ,DE ZEEEN  EN DE LANDEN . U ZEGGEN ,O HEER UW HARTS BEMINDEN  DIE ELKE DAG UW GOEDHEID ONDERVINDEN . ZIJ ROEMEN IN UW KONINGSCHAP ,O HEER ZIJ STELLEN IN UW HEERLIJKHEID  HUN EER , AL WIE HEN HOORT ZAL WETEN WIE GIJ ZIJT ; EEN VORST BEKLEED MET MACHT EN MAJESTEIT. UW HEERSCHAPPIJ IS OVER ALLE  TIJDEN , IEDER GESLACHT ZAL ZICH IN U VERBLIJDEN . DIE DREIGEN TE BEZWIJKEN WILT GIJ SCHRAGEN  EN GIJ RICHT OP , DIE ZIJN TERNEERGESLAGEN .ZIE ALLE OGEN ZIJN OP U GERICHT , HEER DIE TE RECHTER TIJD HUN NOOD VERLICHT . GIJ OPENT UWE HAND ,EN AL WAT LEEFT VIND VOEDSEL, VIND AL WAT HET NODIG HEEFT .RECHTVAARDIG IS DE HEER IN AL ZIJN WEGEN , IN AL ZIJN DADEN IS HIJ ONS GENEGEN . AL WIE HEM AANROEPT ,SCHENKT HIJ ZIJN ONTFERMING ; WIE HEM IN WAARHEID AANROEPT ,VIND BESCHERMING .AL WIE GOD VREEST ,VERHOORT EN ZEGENT HIJ ,ZIJN REDDING  ,IS ELK DIE HEM ROEPT NABIJ . WIE HEM BEMINT ,IS BIJ HEM WEL BEHOED ,MAAR WIE  HEM HAAT , ,BETAALD HET MET ZIJN   BLOED . IK ZAL VOL VREUGDE ZINGEN HEM TER ERE, MIJN MOND ZAL VOL ZIJN VAN DE LOF DES HERE .LAAT AL WAT LEEFT GODS HEILIGE NAAM BELIJDEN , HEM ZEGENEN TOT HET EINDE DER TIJDEN .

DE WERELD VAN NU DE JEUGD VAN NU!!!!!!!!!!!!!

DE JEUGD VAN NU DREIGT EN GEBRUIKENGEWELD DRUGS EN DRANK HET BEGINT AL JONG ROND 11 JAAR ZE SLEPEN ELKAAR MEE DE BENDES IN MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN . DAAR LEREN ZE DEALEN STELEN OVERVALLEN EN AFPERSEN .ZE ZIJ HARD ALS ZE 16 JAAR ZIJN .ZE WILLEN NIET ONDER DOEN VOOR DE REST MET HUN 18 JAAR GAAN ZE HARD ZE GEBRUIKEN VEEL DRUGS EN DRANK .RIJDEN GRAAG HARD EN IN DURE AUTO”S OF MOTOREN.DOOR TE KOERIER SPELEN .EN DEALEN VAN ALLE SOORTEN DRUGS . MET HUN 20 JAAR GAAN ZE NOG HARDER ZIJ DIE HET OVERLEVEN . MET DE 25 JAAR ZITTEN DE MEESTE VAST OF OPGENOMEN .OF ZIJN VERMOORD DOOR RIVALEN .WAT EEN TOEKOMST WAT EEN JEUGD . MAAR WAAR BLIJVEN DE OUDERS ZIEN DIE DIT NIET .SNAPPEN JULLIE HET NIET KLAAG DAN OOK NIET .MAAR ZO GAAT HET NU MET DE JEUGD .DE DUIVEL RONSELT HARDE EN VELE GAAN ER IN MEE .VAN DAAR OOK DE JONGERE DIE ZELF MOORD PLEGEN . WAT GAAN WE ER AAN DOEN?????????????

BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS .VERBONDEN DOOR GOD.

BESTE  MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS ,WE ZIJN VERBONDEN MET ELKAAR DOOR GODS WOORD EN ONZE BELIJDENIS IN GODS WOORD .WE ZULLEN MET ELKAAR AAN DE SLAG MOETEN . EN NIET LANGER TOE KIJKEN . GOD ROEPT OP OM NAAR BUITEN TE TREDEN EN DE MISSTANDEN AAN TE KAARTEN . WIJ ZIJN HET VERPLICHT BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS .JA WIJ ZIJN HET VERPLICHT AAN ONZE KINDEREN .ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE VERNIETIGING VAN ONZE KINDEREN .ZE WORDEN GE HERSENS SPOELT. MET FILMS EN SPELLETJES . GERICHT OP DRUGS EN BENDES .HET WORDT VERHEERLIJKT .EN KINDEREN GAAN HET NA DOEN ,MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN . ZE RAKEN VERSLAAFD AAN DRANK EN DRUGS EN DOEN VAN ALLES OM AAN GELD TE KOMEN ZELF HUN LICHAAM VERKOPEN .BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS DIT IS TOCH NIET WAT WIJ ONZE KINDEREN GUNNEN OF LEREN . DAAROM MOETEN WIJ INGRIJPEN TEGEN DIT ALLES . OM ONZE KINDEREN TE BESCHERMEN . DOE UW MOND OPEN EN OVERLEG MET ELKAAR OM DEZE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SAMEN . MOGE GOD ON DE KRACHT GEVEN HET TE DOEN SAMEN .WEG MET DE VERDORVEN WERELD .

LATEN WE SAMEN BIDDEN .

LIEVE GOD ALMACHTIGE VADER , WIJ BIDDEN  U ,OM ONS BIJ TE STAAN IN DE STRIJD TEGEN DE DUIVEL EN ZIJN KWADE  PLANNEN . GEEF ONS DE KRACHT EN DE MOED OM TEGEN ZIJN BELIJD IN TE GAAN .LIEVE VADER STA ONS BIJ EN GEEF ONS DE INZICHT DIE WIJ NODIG HEBBEN OM ELKAAR TE HELPEN DE DUIVEL TE VERDRIJVEN UIT ONS LEVEN . LIEVE VADER BRENG ONS OP EEN LIJN .ZODAT WE SAMEN STERK STAAN TEGEN OVER HET KWAAD.MOGE UW ZEGEN OVER ONS ZIJN EN DE VIJAND BESCHAAMT DE AFTOCHT NEEMT .MET UW HULP EN ONZE INZET GAAT DAT LUKKEN .WIJ DANKEN U GOD ALMACHTIGE VADER ,VERHOOR ONS GEBED. AMEN .