Maandelijks archief: februari 2017

WANNEER WE GOD AANBIDDEN . WORDEN WIJ EEN MET ELKAAR.

DAT IS OOK DE BOODSCHAP OM EEN TE WORDEN MET GOD EN ELKAAR . OM SAMEN TE LEVEN EN TE DELEN . OM IN VREDE TE LEVEN TE WERKEN  EN TE HANDELEN . DOOR GOD WORDEN WIJ EEN VOLK . DUS ALS U IN GOD GELOOFT EN OP GOD VERTROUWD WEET U WAT U TE DOEN STAAT . KOM SAMEN EN WERK SAMEN ZOALS GOD DAT VAN ONS VERLANGT. EN WAT GOED IS VOOR ONS ALLEMAAL . LUISTER DUS NAAR HET WOORD VAN GOD EN LEEF MET ZIJN WOORDEN .

VAN KONING TOT KONING.

IK SPREEK U AAN VAN KONING TOT KONING EN KONINGIN. ALS KONING OF ALS KONINGIN  BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR JE ONDERDANEN . ZOALS U ALLEN BELOOFD HEEFT BIJ UW INWIJDING ALS KONING OF KONINGIN. IK ROEP U ALLEN TER VERANTWOORDING . U HEEFT ZORG PLICHT OVER UW LAND EN UW ONDERDANEN DAT HEEFT U GOD BELOOFT . EN BELOFTE MAAKT SCHULD .U ZULT ER ALLEMAAL  UW BEST VOOR MOETEN GAAN DOEN OM DE VREDE TE BEWAREN EN ARMOEDE EN ONDERDRUKKING TE VERDRIJVEN .U ALLEN HEBBEN DE BESCHIKKING OVER ALLES WAT DE WERELD NODIG HEEFT DEEL HET MET UW ONDERDANEN .EN VERDEEL HET EERLIJK . ZO NIET ZAL U UW KONINKRIJK VERLIEZEN NET ALS UW KONINKLIJKE STATUS ZO SPREEKT GOD ,EN IK ZEG HET U VAN KONING TOT KONING EN KONINGIN.NOGMAALS BELOFTE MAAKT SCHULD ,ZO WARE HELPEN MIJ GOD .DAARMEE HEEFT U DE AFSPRAAK MET GOD BEZEGELT.

WEGGOOIEN OF WEGGEVEN .

BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS .WAT GOOIEN WE PER JAAR WEG AAN ETEN EN KLEDING. DENK EENS AAN JE BROEDERS EN ZUSTERS DIE HET MINDER HEBBEN DICHT BIJ JOU .GUN HUN HET OVERTOLLIGE ZODAT ZIJ HET OOK GOED KRIJGEN ,HELP ELKAAR ER BOVEN OP HET KOST JE NIETS DAN ALLEEN GOEDE WIL . LEER GEVEN EN JE ZULT ONTVANGEN IN OVERVLOED .DAT HEEFT GOD BELOOFT EN GOD HOUD WOORD DAT WEET U.

OORLOG OF KOMEN WE OP TIJD BIJ ZINNEN .

2017 WAT GAAT HET WORDEN  OORLOG OF GAAN WE ONS BESTE DOEN DAT TE VOOR KOMEN . MET NIETS DOEN KOMT HET NIET GOED BESTE MENSEN .BROEDERS EN ZUSTERS .KIJK OM U HEEN .WE HEBBEN ELKAAR NODIG OM DE VREDE TE BEWAREN. HELP ELKAAR ONGEACHT WAAR JE VAN DAAN KOMT OF WAT  VOOR GELOOF JE OOK HEBT STEUN  ELKAAR KOM OP VOOR DE VREDE .WERELD WIJD KEUR HET GEWELD AF .NU WE DE KANS NOG HEBBEN .SUCCES EN IK WENS U VREDE .

GOD LEERT ONS OM TE LEVEN ,EN TE OVERLEVEN .

DEZE WERELD IS VERE VAN GODS WEG GERAAKT MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN . GOD HEEFT DAT ALLEMAAL VOORZIEN ,HIJ HEEFT ER ONS ZELFS VOOR GEWAARSCHUWD. DAAROM HEEFT GOD ONS RICHT LIJNEN GEGEVEN OM TE LEVEN EN TE OVERLEVEN . IN DE BIJBEL VIND JE ZE TERUG . ALS WIJ DIE RICHT LIJNEN IN ONS LEVEN GAAN TOEPASSEN ZULLEN WIJ LEVEN EN OVERLEVEN . GOD GEEFT ONS RAAD INZAKE VOEDSEL EN OMGANG MET ELKAAR . MAAR OOK IN HOE WE MOETEN BOUWEN . EN ZO IS ER VEEL GOEDE RAAD  VAN GOD .LATEN WIJ NU EENS GAAN LEVEN MET DIE GOEDE RAAD VAN GOD .BAAT HET NIET SCHAAD HET NIET . MAAR HET IS DE MOEITE WAARD NEEM DAT VAN MIJ MAAR AAN . IK WENS U ALLEN SUCCES .EN GODS ZEGEN .