Maandelijks archief: december 2016

DE LAATSTE DAG VAN 2016.

IK HOOR VEEL MENSEN ZUCHTEN ,ZE ZIJN BLIJ DAT 2016 VOORBIJ IS , HET  WAS DUS EEN ZWAAR JAAR VOOR VELEN . DAT WAS OOK WEL TE ZIEN ROND OM ONS  EN WERELD WIJD. MAAR NU STAAT 2017 VOOR DE DEUR , WAT ZAL HET BRENGEN ,GOD ZAL HET WETEN , ALS DE MENSHEID ZO DOOR GAAT WORDT HET NIET VEEL BETER , WE ZULLEN ALS MENSEN TOCH MOETEN VERANDEREN . WANT IEDEREEN ZIET DAT HET ZO NIET GOED KOMT VOOR NIEMAND , HET IS DE TOEKOMST VAN ONS EN ONZE KINDEREN  EN KLIJN KINDEREN .WAAR VOOR WE HET VERPLICHT ZIJN OM TE VERANDEREN . ZO IS DE WERELD NIETS VOOR NIEMAND  HET GAAT VERLOREN . EN WAAROM  WAT HEEFT HET VOOR ZIN  AL DIE OORLOG EN VERNIETIGING . DE HAAT DIE DAGELIJKS GROEIT WAT BRENGT DAT NIETS GOEDS IN IEDERE GEVAL DAT ZIE JE NU WEL , WE ZULLEN ALS MENSEN  ELKAAR NIET MEER AANVALLEN WAT SOMMIGEN OOK ROEPEN .TRAP ER NIET LANGER IN BESTE MENSEN . U WORDT ALLEEN MAAR GEBRUIKT VOOR HUN WEL ZIJN  VERGEET DAT NIET . STRIJD LOST NIETS OP DODELIJKE STRIJD AL HELEMAAL NIET . DUS OOK DAT ZULLEN WE MOETEN VERANDEREN . WILLEN WE DE WERELD EN ELKAAR EEN PLEZIER DOEN . IK ROEP U NAMENS GOD OP OM HIER EENS GOED OVER NA TE DENKEN . EN IK HEB EEN STILLE HOOP DAT MENSEN DE GOEDE WEG OP GAAN SAMEN IN VREDE .DAT IS MIJN GROOTSTE WENS VOOR 2017 EN EEUWIG .DE VREUGDE VAN VREDE VOELEN GUN IK IEDEREEN .MOGE GOD ONS SAMEN BRENGEN GELOVIG EN ONGELOVIG IN VREDE MET ELKAAR EN WEDERZIJDS RESPECT ZO ALS GOD HET BEDOELD HEEFT. IK WENS U ALLEN EEN FIJNE JAAR WISSELING.15283950_1859570100929915_8401766706447725582_n

DAN GA IK OP .

DAN GA IK OP TOT UW ALTAAR , TOT U ,O BRON VAN ZALIGHEID . DAN MAG MIJN ZIEL UW HEIL ERVAREN EN DANKBAAR  RUISEN ALLE SNAREN VOOR U DIE AL MIJN  VREUGDE  ZIJT EN EINDELOOS MIJ VERBLIJDT. MIJN ZIEL HOE ZIJT GIJ ZO VERSLAGEN , MIJN HART , WAT KWELT GIJ U ZOZEER ? VERTROUW OP HET HERE WELBEHAGEN . HIJ DOET WELDRA DE MORGEN DAGEN . JA , IK ZAL ZINGEN TOT ZIJN EER ; MIJN REDDER IS DE HEER. JA HEER GIJ ZULT MIJN KONING WEZEN . GEEN BOOG KAN MIJ TER REDDING BATEN , IK WIL MIJ OP GEEN ZWAARD VERLATEN . GOD , GIJ HEBT ZELF UW VOLK GELEID , VAN ONZE VIJAND ONS BEVRIJD . WIJ LOVEN EN WIJ PRIJZEN U , WIJ ROEMEN IN UW GROOT VERMOGEN . GIJ ZIJT ONS HEIL , WIJ WILLEN NU EN VOOR ALTIJD UW NAAM VERHOGEN .thcaqqz2tx

HET ZWARE JAAR 2016 BIJNA VOORBIJ .

WAT EEN JAAR ZOVEEL MOORD EN DOODSLAG ZOVEEL ELLENDE  ZOVEEL ONRECHTVAARDIGHEID  ZO LIEFDE LOOS  ZOVEEL HAAT EN WEERSTAND TEGEN ELKAAR. IK VRAAG ME AF HOE GAAN WE DAT VERANDEREN  .IK BEN TOCH NIET DE ENIGSTE DIE DAT BEU IS WE ZIJN MET ZOVEEL MENSEN .WAAROM BLIJFT HET ZO STIL WAAROM REAGEERT ER NIEMAND IEDEREEN ZIET TOCH WAT ER WERELD WIJD GEBEURT.  EN NU GAAN WE NAAR 2017 .WAT HEEFT HET VOOR ZIN ALS WE HET ZELFDE DOORGAAN ALS NU HET GEVAL IS WIE GEVEN WE DAN DE SCHULD . MEN ROEPT STEEDS WAAR IS GOD WAAR BLIJFT GOD .TERWIJL GOD ONS DE WEG VAN VREDE HEEFT GEGEVEN  ,EN LESSEN OM IN VREDE MET ELKAAR TE LEVEN . DUS WAAR IS DE MENS , WAAR BLIJFT DE MENS . GOD HEEFT ONS DE VRIJE WIL GEGEVEN ,GOD IS DE LAATSTE DIE ONS ZAL DWINGEN .GOD VRAAGT ONS OM ELKAAR MET LIEFDE TE BEHANDELEN .NIET VOOR GOD MAAR VOOR ONS ZELF . GOD VRAAGT ONS OM DE VREDE TE BEWAREN ,NIET VOOR GOD MAAR VOOR ONS ZELF. GOD VRAAGT ONS GOED OM TE GAAN MET DE WERELD .NIET VOOR GOD MAAR VOOR ONS ZELF. HET IS NU DE HOOGSTE TIJD DAT WE GODS VRAGEN BEANTWOORDEN . WANT GOD HEEFT ALLES AL VOOR ZEGT .HET IS NU AAN ONS GELOVIG OF ONGELOVIG OM GOED VOOR ELKAAR TE ZIJN .EN DIE PAAR VRAGEN VAN GOD IN TE WILLIGEN TEN GUNSTE VAN ONS ALLEMAAL DAT IS EEN GESCHENK VAN GOD AAN ONS. GOD VRAAGT NIET VEEL .EN HEEFT EEN WENS DAT WE WEER ALLEMAAL IN VREDE SAMEN LEVEN . LATEN WIJ GOD DAT GUNNEN OOK WEER IN ONS BELANG ZO ZIET U DAT GOD ALLEEN MAAR AAN ONS DENKT EN NIET AAN ZICHZELF . NU IS HET AAN ONS .IK WENS U HET BESTE . NU EN ALTIJD. MOGE GOD ONS BIJ STAAN .

IK ZEG HET.

IK ZEG HET ALLEN , EN DE MOND VAN ALLEN ZEGT HET VOORT , TOT OVER DE HELE WERELDROND DE NIEUWE MORGEN GLOORT . NU SCHIJNT ONS DEZE WERELD PAS DER MENSEN  VADERLAND.  EEN LEVEN  DAT VERBORGEN WAS  ONTVANGEN  WE UIT ZIJN HAND . TEN ONDER GING DE STERKE DOOD , TEN ONDER IN DE VLOED ; NU STRAALT ONS IN HET MORGENROOD  ZIJN TOEKOMST TEGEN MOET . DE DONKERE WEG DIE HIJ BETRAD  KOMT UIT IN HET HEMELRIJK , EN WIE HEM VOLGEN  OP DAT PAD  , WORDEN AAN HEM GELIJK . WEES NU , WIE ROUW DRAAGT , EENS VOOR AL GETROOST EN WANHOOP NIET  ; EEN WEERZIEN ZONDER EINDE ZAL VERZOETEN UW VERDRIET . NU IS OP AARDE GEEN GOEDE DAAD  MEER TEVERGEEFS GEDAAN WANT WAT GIJ GOED DOET IS ALS ZAAD DAT HEERLIJK OP ZAL GAAN . HET FEEST , OMDAT HIJ BIJ ONS IS , DE HEER DIE EEUWIG LEEFT EN DIE IN ZIJN VERRIJZENIS ALLES HERSCHAPEN HEEFT. DAAROM ZINGT HEM TOE! HIJ IS ONZE HEILAND . WORDT ZIJN LOF NIET MOE ! GOD IS OPGESTAAN OM DE HAND TE SLAAN AAN DE OUDE VIJAND. IK BEN DE ALPHA EN DE OMEGA DE HERE GOD DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMT,  DE ALMACHTIGE VADER VAN U ALLEN .

OP WEG NAAR VREDE OMDAT GOD HET WIL EN DE WERELD ER OMROEPT.

HET IS DE HOOGSTE TIJD OM DE WEG VAN VREDE TE GAAN VOLGEN . HET IS DE HOOGSTE TIJD OM DE STRIJDBIJL TE BEGRAVEN ,HET IS DE HOOGSTE TIJD OM TE VERGEVEN . IEDEREEN ZAT FOUT. MAAR NU WE HET NIEUWE JAAR TEGEN MOET GAAN . MOETEN WE GOED GAAN ZITTEN OM ELKAARS LEVEN TE REDDEN ,EN VREDE TE STICHTEN  VOOR ONZE KINDEREN .WIE OF WAT U OOK BENT MAAKT NIETS UIT ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN GEWELD EN OORLOG. EN OOK U MOET DAAR AAN MEE WERKEN  HET GAAT OOK OM U EN UW FAMILIE . DENK DAAR MAAR EENS OVER NA .EN VOLG DE WEG VAN VREDE BEWAAR DE VREDE  ,EN HELP ELKAAR DE VREDE TE BEWAREN . GOD ZAL U BIJ STAAN .EN IK OOK .SAMEN EEN VOOR VREDE VOOR IEDEREEN .thcaeenux5

IN ALLE TALEN VOOR IEDEREEN

HET LIED IN ALLE TALEN ZAL ZIJN LIEFDE LOVEN  OVERAL , EN UIT DE KINDERMOND ONTSPRINGT DE LOFZANG DIE ZIJN NAAM OMRINGT. ZIJN RIJK IS VOLLE ZALIGHEID , WIE WAS GEVANGEN WORDT BEVRIJD , WIE MOE WAS KOMT TOT RUST VOORGOED , WIE ARM WAS LEEFT IN OVERVLOED . LAAT LOVEN AL WAT ADEM HEEFT DE KONING DIE ONS ALLES GEEFT . O AARDE OM DIT NIEUW BEGIN STEM MET HET LIED DER ENGELEN IN . WIJ KEREN ALLEN TOT U WEER, BEMINDE HEER  EN GROTE GOD  HOE HEERLIJK IS DAN ONS LOT .

HET EINDE VAN 2016 IN ZICHT.

JA HET JAAR 2016 ZIT ER WEER BIJNA OP . HET WAS GEEN GOED JAAR VEEL ONRUST ,OORLOG EN GEWELD. VEEL PROBLEMEN  EN NOEM MAAR OP .VEEL HEEL VEEL SLACHTOFFERS . ER KOMT GEEN EINDE AAN . ALLES GAAT BERG AFWAARTS . EN DE VOORUITZICHTEN ZIJN OOK NIET ZO MOOI. HOELANG WIL DE MENSHEID DIT NOG VOLHOUDEN . WAT IS HET NUT VAN AL DIE ELLENDE DIE DE MENSEN ELKAAR AAN DOEN . WANNEER STOPT HET EN ZIEN DE MENSEN IN DAT HET NIET WERKT ZOALS HET NU GAAT. WE ZULLEN MOETEN VERANDEREN , WILLEN WE HET OVERLEVEN  LATEN WE DAAR 2017 EENS VOOR GEBRUIKEN .