Dagelijks archief: 5 november 2016

ER IS MAAR EEN GOD ,EEN JEZUS EN EEN MARIA.SAMEN EEN .

WIJ ZIJN GODS VOLK EN WIJ HOREN EEN TE ZIJN. EN NIET ELKAAR AAN TE VALLEN .DE DUIVEL EN ZIJN MENSEN DRIJVEN ONS UIT ELKAAR EN DOEN HUN BEST OM ONS WEG TE HOUDEN BIJ GOD,JEZUS EN MARIA . ZE VERZINNEN VAN ALLES OM DE MENSEN AF TE LIJDEN .HET LUKT ZE AARDIG.MAAR GOD ZAL HUN DWARS BOMEN  IN HUN SNODE PLANNEN .HIJ LAAT DE DUIVEL EN ZIJN MENSEN IN HUN EIGEN VAL LOPEN .ZODAT WIJ WEER EEN KUNNEN ZIJN MET GOD,JEZUS EN MARIA.

GOD WENST ONS VREDE EN GELUK.

ALS GOD ONS DAT WENST, WAAROM DOEN WIJ ELKAAR HET TEGENOVERGESTELDE AAN. WAAROM VOEREN WIJ OORLOG,WAAROM GEBRUIKEN WE GEWELD ,WAAROM DOEN WE ELKAAR ZOVEEL VERDRIET AAN . WAAROM ZIJN WE NIET NET ZO ALS GOD EN GEVEN WE ELKAAR VREDE EN GUNNEN ELKAAR GELUK. WANT WIJ ZIJN NAAR ZIJN EVENBEELD GESCHAPEN .LATEN WIJ ONS DAN OOK ZO GEDRAGEN .WANT VREDE EN GELUK IS VOOR IEDEREEN GOED. WERK MEE AAN DE VREDE VOER GEEN OORLOG.