Maandelijks archief: november 2016

DE WERELD OORLOG STAAT VOOR DE DEUR. ZIJN JULLIE DAAR BLIJ MEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

DE WERELD LEIDERS ZIJN HARD OP WEG OM DE OORLOG TE ONTKETENEN ,ZE GEVEN MOOIE NAMEN AAN HUN NIEUWE BOMMEN .ZOALS SATAN 2 EN SATAN 3. DAT ZEGT IETS OVER DE LEIDERS VAN DE WERELD DE DUIVELS KINDEREN , ZIJ WILLEN DE WERELD VERNIETIGEN .MAAR WIJ LATEN HET TOE,  ONTHOU DAT OMDAT NIEMAND IN ACTIE KOMT TEGEN  DEZE LEIDERS. BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS ,DOE UW OGEN EN OREN OPEN .GOD WAARSCHUWT U IK WAARSCHUW U .NU IS HET AAN JULLIE ALLEMAAL WAT GAAN JULLIE TEGEN DE DREIGENDE OORLOG DOEN .NU IS HET DE TIJD DAARNA IS HET OORLOG EN HEB JE GEEN TIJD MEER ,EN DAT KUN JE ZIEN AAN DE LANDEN WAAR AL OORLOG IS DAAR IS GEEN VOEDSEL EN GEEN TIJD OM HET TE HALEN ALLEEN ELLENDE .EN DAT GAAT MAAR DOOR .BESTE MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS .DAT ZIJN MENSEN NET ALS U EN IK .EN WIJ LATEN HEN IN DE STEEK EN VERMOORDEN MET ONS BELASTING GELD. DUS INDIRECT ZIJN WIJ ALLEMAAL MEDEPLICHTIG TOT WE ZELF AAN DE BEURT ZIJN DAN ZIJN WIJ NET ALS HUN NU OORLOG,S SLACHTOFFER ,EN IEDEREEN WEET DE DUIVEL HOUD VAN SLACHTOFFERS .EN ZIJ DIE HEM AANHANGEN VOEREN HET MET PLEZIER UIT,IK ZEG DOOD AAN HEN EN DOOD AAN DE DUIVEL . KOM IN ACTIE EN EIS VREDE.thgeen-oorlogthcacx0j9dthcaygv46u

WAT MIJ BLIJFT VERBAZEN IS DAT IEDEREEN KLAAGT EN WEET DAT HET ALLEMAAL NIET GOED IS .MAAR NIEMAND KOMT IN ACTIE

GOD ROEPT ONS OP OM IN ACTIE TE KOMEN .MAAR JULLIE ZIJN ZO BEZIG MET NUTTELOZE DINGEN .DIE JULLIE AFLEIDEN EN MISLEIDEN , DAT JE DE STEM VAN GOD NIET EENS HOORT OF WIL HOREN . DE DUIVEL MAAKT JULLIE BLIND EN DOOF .OM JULLIE DE AFGROND IN TE LIJDEN . RICHT UW AANDACHT OP GODS KONINKRIJK ,HET AARDSE HEEFT GEEN NUT VOOR HET ECHTE LEVEN , GOD GEEFT IEDEREEN EEN NIEUWE KANS .MAAR JE MOET HET ZELF AAN NEMEN , GOD GEEFT ONS RICHT LIJNEN  .ALS JE DIE OPVOLGT KOM JE OP HET GOEDE PAD. MAAR ZONDER ACTIE GEEN REACTIE DUS GA IETS ONDERNEMEN.BLIJF NIET HANGEN , MAAR GA AAN DE SLAG MET HET ECHTE LEVEN .EN KOM ER VOOR OP VOOR DE WAARHEID EN RECHTVAARDIGHEID, DAT IS DE BOODSCHAP VAN GOD.thcaqqz2tx

IK VAL NIET GRAAG IN HERHALING.MAAR DOE HET NU WEL .

BESTE  MENSEN BROEDERS EN ZUSTERS. IK WIL U ALLEN NOG EEN KEER WAARSCHUWEN .DE DRUGS VAN NU ZIJN DE DOOD VAN NU VOOR JONG EN OUD .DEGENEN DIE HET VERVAARDIGEN  GEVEN DAAR NIETS OM HUN GAAT HET OM HET GELD. JUSTITIE POLITIE EN DE POLITIEK DOEN ER NIET VEEL AAN STERKER NOG SOMS VERDIENEN ZE ER AAN . HET GIF WORDT WERELD WIJD VERSPREID .HOE VEEL DODEN MOETEN ER NOG VOLGEN .HOE VEEL JONGEREN MOETEN NOG DOORDRAAIEN EN IN HET GEKKEN HUIS TERECHT KOMEN . DENK NA VOOR JE WAT NEEMT ,EN OUDERS LET OP UW KINDEREN HOUD HEN WEG BIJ DIE PARTY,S  OF WILT U UW KINDEREN KWIJT DAT DENK IK TOCH NIET DUS LET GOED OP UW KINDEREN EN VOOR IEDEREEN DIE EEN DIERBARE HEEFT VERLOREN HIER DOOR WENS IK VEEL STERKTE.