Dagelijks archief: 6 oktober 2016

WELK VOORBEELD GEVEN WIJ ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN EN DE KINDEREN DIE DAARNA EN DAARNA KOMEN.

JA WAT VOOR VOORBEELD ,WILLEN WIJ HEN GEVEN ? ONDERSCHAT NIET HOE SNEL KINDEREN GEDRAG OVERNEMEN .DUS WAT LATEN WIJ ZE ZIEN WAT LEREN WIJ HEN MET ONS GEDRAG. EN MET ALLES WAT ZE ZIEN EN HOREN. WE MOETEN DAAR EENS GOED OVER NADENKEN .WIJ OUDERS HEBBEN DE ZORGPLICHT OVER ONZE KINDEREN . IEDER OUDER WIL HET BESTE VOOR HUN KINDEREN .MAAR LEREN WIJ ZE DAT OOK .EN WAT LEGT DE OVERHEID HEN OP DENK HIER EENS GOED OVER NA.GOD GUNT ONS EN ONZE KINDEREN HET BESTE WAT ER MOGELIJK IS.LATEN WIJ DAT OOK GAAN DOE EN HET ROER OMGOOIEN. GEEF ZE EEN GOED VOORBEELD VOOR DE TOEKOMST NU WIJ DAT NOG KUNNEN GEVEN AAN ONZE KINDEREN.SUCCESthKK

GELIJKHEID VOOR IEDEREEN EN GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN.

IEDEREEN IS GELIJK .ER IS NIEMAND HOGER OF LAGER .GOD HEEFT ONS GELIJK GESCHAPEN NAAR ZIJN EVENBEELD. DE HEB ZUCHTEN ONDER ONS VERSTOREN DE GELIJKHEID EN VEROORZAKEN GEWELD EN OORLOG. DE WERELD IS INGESTELD OM ONS ALLEMAAL VAN ETEN EN DRINKEN TE VOORZIEN .MAAR DE HEBZUCHT VERSTOORD DAT WEER .ZE MAKEN VOEDSEL DUUR EN ONBEREIKBAAR . ZE VERNIETIGEN VOEDSEL  ZE GUNNEN DAAR MEE DE MENSEN HONGER EN TEKORTEN TERWIJL GOD DE WERELD GESCHAPEN HEEFT MET OVERVLOED  GENOEG VOOR IEDEREEN .WIJ MOETEN OOK HIER INGRIJPEN VOOR ONZE MEDE MENSEN EN BROEDERS EN ZUSTERS OVER DE HELE AARDE. GOD HEEFT ONS ALLEMAAL HET ZELFDE ERF RECHT GEGEVEN  .DUS HEBBEN WIJ ALLEMAAL DE ZELFDE RECHTEN EN PLICHTEN TEGEN OVER GOD EN ELKAAR .KOM UIT JE LUIE STOEL EN HELP MEE DE WERELD WEER GOED EN VREDIG TE MAKEN HET IS DE HOOGSTE TIJD

BESTE MENSEN LAAT U NIET LANGER UITBUITEN EN VOOR DE GEK HOUDEN.

BESTE MENSEN GELOOF NIET ALLES WAT ZE ONS WIJS WILLEN MAKEN STERKER NOG GELOOF DIE LEUGENAARS HELEMAAL NIET . HET IS TOCH WEL DUIDELIJK . DAT ZE ONS BESTELEN EN BELIEGEN . ZE ONDERDRUKKEN ONS STEEDS MEER LANGZAAM MAAR ZEKER BESTE MENSEN WIJ MOETEN ER EEN HALT AAN ROEPEN . DEZE LEIDERS EN DE MENSEN ACHTER DEZE LEIDERS ZIJN  ZEER GEVAARLIJK VOOR ONS GEWONE MENSEN . WIJ MOETEN AAN HUN GRILLEN VOLDOEN . ZIJ ZAAIEN ARMOEDE EN VERDERF .ZIJ HEBBEN DAAR PLEZIER IN .AL EEUWEN DOEN ZIJ DAT MET GEWELD EN OORLOG. GOD ROEPT ONS OP OM HIER SAMEN EEN VREEDZAAM EINDE AAN TE MAKEN . MAAR WE MOETEN ER WEL EEN EINDE AAN MAKEN .VOOR DAT ZE AAN ONS EEN EINDE MAKEN . ER ZIJN ALWEER KAMPEN GEBOUWD WERELD WIJD WAAR ZIJN DIE VOOR BEDOELD. WAT DENKT U?. ZOEK MAAR EENS ROND OP INTERNET EN JE SCHRIKT HOE VER ZE DAAR AL MEE ZIJN.MILJOENEN PLASTIC LIJK KISTEN ZIJN OPGESLAGEN WERELD WIJD VOOR WIE .WAT GAAT ER GEBEUREN .WAT ZIJN ZE VAN PLAN . NIETS GOEDS IN IEDERE GEVAL. EN GOD EN IK ZULLEN HIER EEN STOKJE VOOR STEKEN .IK ZAL MIJN BEST DOEN OM IEDEREEN TE WAARSCHUWEN OP TIJD GOD GEEFT MIJ DE INFORMATIE DIE NUTTIG IS VOOR ONS EN ONS WELZIJN EN VREDE EN GERECHTIGHEID. GOD STAAT AAN ONZE ZIJDE WIJ HEBBEN NIETS TE VREZEN.thoverwinning