Dagelijks archief: 28 september 2016

ECHT GEEN TIJD MEER TE VERDOEN

BESTE BROEDERS EN ZUSTERS ER IS ECHT GEEN TIJD MEER TE VERDOEN WE ZULLEN NU KENBAAR MOETEN MAKEN DAT WE AL HET GEWELD IN DE WERELD ECHT BEU ZIJN . WE MOETEN DE WERELD LEIDERS DWINGEN TE STOPPEN MET DAT ZINLOZE GEWELD WAT DE WERELD ALLEEN MAAR SCHADE TOE BRENGT. DOEN WIJ DAT NIET SAMEN DAN KOMEN WIJ ZELF OOK IN DE GEVAREN ZONE EN OOK OM ONS GEVEN ZE NIET ZOVEEL HET GAAT OM HUN BELANGEN MAAKT NIET UIT HOEVEEL MENSEN ER VOOR MOETEN STERVEN  DAT ZIE JE NU WEL OVERAL TER WERELD VERMOORDEN ZE ONSCHULDIGEN MENSEN NET ALS U EN IK .WIJ MOGEN DAT NIET ZOMAAR TOESTAAN . HET GAAT OM ONZE MEDE MENSEN OOK ONZE BROEDERS EN ZUSTERS.DENK HIER MAAR EEN S GOED OVER NA. WIJ WORDEN ALLEMAAL HET SLACHT OFFER VAN OORLOG EN GEWELD ALS WIJ ER NIETS TEGEN GAAN DOEN.

JE LOOPT ALTIJD RISICO ALS JE JE UITSPREEKT OVER BEPAALDE MISSTANDEN.

IK WEET DAT MAAR AL TE GOED MAAR TOCH BLIJF IK HET DOEN , IK ONDERVIND OOK TEGEN WERKING EN ONRECHT  MAAR DAT STOPT MIJ NIET OM TE DOEN WAT IK MOET DOEN . IK WORDT NIET BANG EN OOK NIET MOEDELOOS ,EN DAT WETEN ZE ONDERHAND WEL NA AL HUN POGINGEN OM MIJ HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN . HET PAKT VOOR HUN AVERECHTS UIT MET DE HULP VAN GOD BLIJF IK OVEREIND. WAT ZE OOK MET MIJ UITHALEN OF WAT ZE OOK PROBEREN OOK  DAAR ZIJN ZE NU WEL ACHTER .IK GA DOOR ZOLANG GOD MIJ DE ADEM GEEFT EN DE KRACHT OM DIT TE BLIJVEN DOEN TOT DE WERELD WEER IN ORDE IS ZO ALS GOD HET VOOR ONS BEDOELD HEEFT. GERECHTIGHEID VOOR ONS EN GOD. EEN WERELD DIE GOED EN VRIENDELIJK IS VOOR IEDEREEN. DAAR WERK IK EN STREEF IK VOOR ZOLANG IK MET DE WIL VAN GOD LEEF. IN UW DIENST.

STOP HET OPDRIJVEN VAN PREMIES.

WE MOETEN OOK AAN DE BEL TREKEN  MET HET VERHOGEN VAN DE PREMIES. HET WORDT ABSURD ,WE KOMEN ALLEMAAL IN DE PROBLEMEN  HET MOET STOPPEN . ZE VERHOGEN MAAR EN VERHOGEN MAAR . ZE VRAGEN ZICH NIET EENS MEER AF OF MENSEN HET KUNNEN BETALEN . DE MEESTE KUNNEN HET ALLEMAAL NIET MEER AAN .MENSEN WE MOETEN  ER EEN HALT AAN ROEPEN .HET KOMT ALLEMAAL DOOR DIE GRAAI CULTUUR . DIE MENSEN MOETEN VERVOLGT WORDEN  OMDAT ZE ONZE FONDSE LEEG ROVEN .DE STAAT DOET HIER OOK AAN MEE OP GROTE SCHAAL DIT GAAT OM MILJARDEN PER JAAR . TERWIJL ZE ONS VOOR HOUDEN VAN UIT DE STAAT DAT ER VELE TEKORTEN ZIJN . DOE JE OGEN OPEN EN NEEM SAMEN STAPPEN OM HET TE VERANDEREN . CORRUPTIE MOET GESTRAFT WORDEN EN DE GELEDEN SCHADEN TERUG NAAR HET VOLK. MENSEN HET IS AAN ONS .ALS ZE NIET WILLEN LUISTEREN MOETEN WIJ OOK GEWOON ZEGGEN WIJ BETALEN NIET MEER WANT JULLIE HEBBEN AL ONS GELD AL OPGEMAAKT. DE STAAT IS EEN BODEMLOZE PUT MET HEBZUCHTIGE BEHEERDERS. SORRY VOOR HEN MAAR HET IS DE NAAKTE WAARHEID EN DIE MOET IK VAN GOD VERKONDIGEN  IN NAAM VAN DE GERECHTIGHEID.thCASB3820 KONING

VECHTEN VOOR GERECHTIGHEID.

JA WE ZULLEN SAMEN MOETEN VECHTEN VOOR GERECHTIGHEID.  HET ZAL NIET MAKKELIJK ZIJN MAAR WE ZULLEN HET VOOR ONS ZELF BEHOUD MOETEN DOEN ,HET BEGINT IN HET KLEIN IN JE EIGEN GEMEENTE  OOK DAT ZAL NIET MAKKELIJK ZIJN MAAR OOK HIER GELD HET ZAL MOETEN WANT GERECHTIGHEID MOET ER ZIJN OM EEN GOEDE OMGEVING TE MAKKEN .DE GEVESTIGDE ORDE ZAL NIET ZOMAAR OPGEVEN ZE ZULLEN ONS HET LEVEN ZUUR PROBEREN TE MAKEN MAAR DAT DOE ZE NU OOK AL DUS WE HEBBEN ALLEEN MAAR TE WINNEN. WE MOGEN NIET TOLEREREN  DAT DE ONGERECHTIGHEID EN CORRUPTIE DOOR BLIJFT GAAN WE ZULLEN ONS GEWICHT IN DE STRIJD MOETEN GOOIEN EN NIET ZWIJGZAAM BLIJVEN .WANT RECHT IS RECHT EN KROM IS KROM .HET IS NU DE TIJD OM IN TE GRIJPEN . LAAT ONS DAN SAMEN DE STRIJD AAN GAAN MET DE ONRECHTVAARDIGHEID DIE NU HEERST. SAMEN STAAN WE HEEL STERK.thcacx0j9d