Dagelijks archief: 21 september 2016

GOD IS ALS EEN VADER VOOR ONS, HIJ WIL HET BESTE VOOR ZIJN KINDEREN.

GOD IS ALS EEN VADER VOOR ONS HIJ WIL HET BESTE VOOR ONS .WANT WIJ ZIJN ZIJN KINDEREN .MAAR ZO ALS JE WEL WEET LUISTEREN KINDEREN NIET ALTIJD NAAR HUN VADER. OMDAT WE ONS EIGEN WILLETJE HEBBEN . GOD VIND DAT OOK NIET ERG HIJ HOUD ER WEL VAN .MAAR TOCH BLIJFT HIJ EEN ZORGZAME VADER OP DE ACHTER GROND MOCHTEN WIJ VALLEN ZAL HIJ ONS ALTIJD WEER BIJSTAAN WANT HIJ IS EN BLIJFT ONZE VADER EN HIJ ZAL ONS NOOIT AFWIJZEN HIJ HOUD VAN ONS ZOALS WE ZIJN HIJ KENT ONS IMMERS VAN BINNEN EN VAN BUITEN. HIJ HEEFT ONS GESCHAPEN. IN LIEFDE VOOR DE MENS NA ZIJN EVEN BEELD. HIJ HOUD ALTIJD VAN ONS.WANT GOD IS LIEFDEimagesCAHSUMQSik denk

WANBELEID EN HEBZUCHT ZIJN DE ONDERGANG VAN ONS BESTAAN.

WANBELEID ZORGT DAT ALLES IN DE WAR LOOPT. UITEINDELIJK LOOPT ALLES VAST EN STUK DAAR HEEFT NIEMAND BAAT BIJ . DAAROM MOETEN WIJ METEEN REAGEREN . ALS WE ZIEN DAT ER WANBELEID ONTSTAAT WE MOETEN DAT NIET LATEN SLUIMEREN WANT HET RAAKT ONS UITEINDELIJK ALLEMAAL. ALS ER DAN OOK NOG EEN S HEBZUCHT BIJ KOMT IS HET HELEMAAL FOUT WANT HEBZUCHT LEID TOT SCHEVE VERHOUDINGEN DIE LEIDEN UITEINDELIJK WEER TOT TEKORTEN . DUS OOK HIER MOETEN WIJ OPLETTEN ALS WE HEBZUCHT CONSTATEREN MOETEN WIJ OOK INGRIJPEN  VOORDAT WIJ ER ZELF DE DUPPEN WORDEN VAN DE HEBZUCHT. DE VOLKS VERTEGENWOORDIGERS WERKEN IMMERS VOOR ONS ZIJ MOETEN AAN ONS VERANTWOORDING AFLEGGEN NIET ANDERSOM . DUS BLIJF HEN IN DE GATEN  HOUDEN WANT HET IS IN ONS BELANG EN HET IS OOK ONZE VERANTWOORDING OM ONZE BELANGEN  TE BEHARTIGEN. DENK HIER MAAR EENS OVER NA.