Maandelijks archief: september 2016

WE ZIJ ALLEMAAL IN STAAT OM GOED TE DOEN.

JA WIJ ZIJN ALLEMAAL IN STAAT OM GOED TE DOEN . WAT HOUD ONS DAN TEGEN OMDAT DAN OOK TE DOEN. WE MOETEN ER GEWOON MEE AAN DE SLAG . ANDERS VERSLECHTERT DE WERELD NOG ERGER DAN DAT ,DAT NU AL IS .WE ZULLEN ONS BEST MOETEN DOEN WILLEN WIJ HET TIJ KEREN ,BEGIN IN JE EIGEN BUURT EN WERK MET ELKAAR SAMEN OM JE OMGEVING WEER GEZOND TE MAKEN EN VEILIG VOOR IEDEREEN.DURF ELKAAR TERECHT TE WIJZEN EN OP HET RECHTE PAD TE BRENGEN ZONDER ELKAAR MET GEWELD TE BENADEREN MAAR MET OPEN EN EERLIJKE GESPREKKEN .ZO MOETEN WIJ DE PROBLEMEN ROND OM ONS OPLOSSEN .WEES NIET BANG OM IN TE GRIJPEN IN JOU OMGEVING ZOEK MENSEN DIE HET ZELFDE VOOR OGEN HEBBEN . EN WERK SAMEN AAN EEN BETERE TOEKOMST VOOR JULLIE OMGEVING WIJK OF STAD.SUCCES MOGE GOD JULLIE ZEGENEN MET HET GOEDE WERK .EN DE KRACHT GEVEN OM HET TE DOEN .thKK

WIE WIL ER ECHT IETS GOEDS DOEN VOOR ONS EN DE AARDE.

DAT IS INDERDAAD GOD ,JEZUS EN MARIA, ZIJ WILLEN ONS IETS LATEN ZIEN WAT GOED IS VOOR ONS EN DE AARDE.ZIJN WIJ BERIJD OM ONZE OGEN OPEN TE DOEN ,EN IN TE ZIEN WAT WE KUNNEN DOEN OM GOED TE ZIJN VOOR ELKAAR EN DE AARDE ,UITEINDELIJK EEN WIN WIN SITUATIE VOOR IEDEREEN  .DAT IS WAT GOD,JEZUS EN MARIA ONS WILLEN LATEN ZIEN EN MEE GEVEN .ZIJ DOEN DIT VOOR ONS VRIJWILLIG ZIJ HEBBEN HET BESTE MET ONS VOOR ,IN ONS VOORDEEL .LATEN WIJ PROBEREN OM HUN BOODSCHAP GOED TE BEGRIJPEN EN LEREN WAT DE BEDOELING IS , HET IS OM VREDE LIEFDE EN HARMONIE TE KRIJGEN. WAT UITEINDELIJK ZAL LEIDEN NAAR GEZAMENLIJK GELUK, DAT IS WAT GOD,JEZUS EN MARIA VOOR ONS EN DE AARDE VOOR OGEN HEBBEN .LATEN WIJ DAT OOK ONS VOOR OGEN HOUDEN .DENK AAN JE KINDEREN EN KLEINKINDEREN WAT VOOR AARDE WILLEN WIJ HUN GEVEN EN WAT VOOR LEVEN GUNNEN WIJ ONZE NAKOMELINGEN  .

RECHTVAARDIG IS DE HEER

RECHTVAARDIG  ZIJT ,GIJ O HEER ,EN RECHTVAARDIG IS UW OORDEEL, DOE MET UW DIENSTKNECHT NAAR UW BARMHARTIGHEID. GELUKKIG ZIJ DIE ONBERISPELIJK OP DE WEG ZIJN , DIE WANDELEN IN DE WET DES HEREN .O HEER ,GEEF SMEKEN WIJ ,DAT UW VOLK DE BESMETTING VAN DE DUIVEL VERMIJDEN  EN U , DE ENIGE GOD , MET EEN REIN GEMOED DIENEN . DOOR ONZE HEER EN KONING. AMEN

BESTE MENSEN WE ZIEN ALLEMAAL WAT ER IN DE WERELD GEBEURT .

WAT WE ZIEN EN HOREN IS TOCH NIET MEER NORMAAL TE NOEMEN. OF BEN IK NU GEK. HET DAGELIJKS VERMOORDEN VAN KINDEREN EN VOLWASSENE  HET UITBUITEN VAN WERKKRACHTEN WERELD WIJD .DE MODERNE SLAVERNIJ . OOK DAAR VALLEN VELE DODEN  . EN NIEMAND ZEGT ER WAT VAN OF WIL ER WAT AAN DOEN .IN WAT VOOR WERELD LEVEN WIJ DAN . LANDEN DIE LEEG GEROOFD WORDEN EN OMDAT AF TE SCHERMEN STAMMEN TEGEN ELKAAR OPZETTEN OOK DAAR VALLEN ZEER VEEL DODEN .BESTE MENSEN IS DIT DE WERELD DIE WIJ WILLEN . NEE TOCH .EN GELOOF MIJ MAAR GOD IS ERG BOOS EN DAT IS NOG RUSTIG UITGEDRUKT. MAAR GELOOF MIJ OOK MAAR DAT GOD HET ER NIET BIJ LAAT ZITTEN . GOD ZAL DE KWADE KRACHTEN EN MACHTEN BREKEN , HIJ ZAL ZE TOTAAL VERNIETIGEN ZO ALS ZIJ NU ONS EN ONZE WERELD PROBEREN TE VERNIETIGEN . IK BEN BLIJ ALS GOD HARD INGRIJPT EN DE WERELD WEER OP ZIJN PLAATS ZET ZO ALS HET HOORT TE ZIJN EN ZO ALS GOD HET WIL EN BEDOELT HEEFT .BESTE MENSEN LATEN WIJ ELKAAR EN GOD INONS HEMPJE STAAN OF STAAN WE ELKAAR BIJ.

ECHT GEEN TIJD MEER TE VERDOEN

BESTE BROEDERS EN ZUSTERS ER IS ECHT GEEN TIJD MEER TE VERDOEN WE ZULLEN NU KENBAAR MOETEN MAKEN DAT WE AL HET GEWELD IN DE WERELD ECHT BEU ZIJN . WE MOETEN DE WERELD LEIDERS DWINGEN TE STOPPEN MET DAT ZINLOZE GEWELD WAT DE WERELD ALLEEN MAAR SCHADE TOE BRENGT. DOEN WIJ DAT NIET SAMEN DAN KOMEN WIJ ZELF OOK IN DE GEVAREN ZONE EN OOK OM ONS GEVEN ZE NIET ZOVEEL HET GAAT OM HUN BELANGEN MAAKT NIET UIT HOEVEEL MENSEN ER VOOR MOETEN STERVEN  DAT ZIE JE NU WEL OVERAL TER WERELD VERMOORDEN ZE ONSCHULDIGEN MENSEN NET ALS U EN IK .WIJ MOGEN DAT NIET ZOMAAR TOESTAAN . HET GAAT OM ONZE MEDE MENSEN OOK ONZE BROEDERS EN ZUSTERS.DENK HIER MAAR EEN S GOED OVER NA. WIJ WORDEN ALLEMAAL HET SLACHT OFFER VAN OORLOG EN GEWELD ALS WIJ ER NIETS TEGEN GAAN DOEN.

JE LOOPT ALTIJD RISICO ALS JE JE UITSPREEKT OVER BEPAALDE MISSTANDEN.

IK WEET DAT MAAR AL TE GOED MAAR TOCH BLIJF IK HET DOEN , IK ONDERVIND OOK TEGEN WERKING EN ONRECHT  MAAR DAT STOPT MIJ NIET OM TE DOEN WAT IK MOET DOEN . IK WORDT NIET BANG EN OOK NIET MOEDELOOS ,EN DAT WETEN ZE ONDERHAND WEL NA AL HUN POGINGEN OM MIJ HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN . HET PAKT VOOR HUN AVERECHTS UIT MET DE HULP VAN GOD BLIJF IK OVEREIND. WAT ZE OOK MET MIJ UITHALEN OF WAT ZE OOK PROBEREN OOK  DAAR ZIJN ZE NU WEL ACHTER .IK GA DOOR ZOLANG GOD MIJ DE ADEM GEEFT EN DE KRACHT OM DIT TE BLIJVEN DOEN TOT DE WERELD WEER IN ORDE IS ZO ALS GOD HET VOOR ONS BEDOELD HEEFT. GERECHTIGHEID VOOR ONS EN GOD. EEN WERELD DIE GOED EN VRIENDELIJK IS VOOR IEDEREEN. DAAR WERK IK EN STREEF IK VOOR ZOLANG IK MET DE WIL VAN GOD LEEF. IN UW DIENST.

STOP HET OPDRIJVEN VAN PREMIES.

WE MOETEN OOK AAN DE BEL TREKEN  MET HET VERHOGEN VAN DE PREMIES. HET WORDT ABSURD ,WE KOMEN ALLEMAAL IN DE PROBLEMEN  HET MOET STOPPEN . ZE VERHOGEN MAAR EN VERHOGEN MAAR . ZE VRAGEN ZICH NIET EENS MEER AF OF MENSEN HET KUNNEN BETALEN . DE MEESTE KUNNEN HET ALLEMAAL NIET MEER AAN .MENSEN WE MOETEN  ER EEN HALT AAN ROEPEN .HET KOMT ALLEMAAL DOOR DIE GRAAI CULTUUR . DIE MENSEN MOETEN VERVOLGT WORDEN  OMDAT ZE ONZE FONDSE LEEG ROVEN .DE STAAT DOET HIER OOK AAN MEE OP GROTE SCHAAL DIT GAAT OM MILJARDEN PER JAAR . TERWIJL ZE ONS VOOR HOUDEN VAN UIT DE STAAT DAT ER VELE TEKORTEN ZIJN . DOE JE OGEN OPEN EN NEEM SAMEN STAPPEN OM HET TE VERANDEREN . CORRUPTIE MOET GESTRAFT WORDEN EN DE GELEDEN SCHADEN TERUG NAAR HET VOLK. MENSEN HET IS AAN ONS .ALS ZE NIET WILLEN LUISTEREN MOETEN WIJ OOK GEWOON ZEGGEN WIJ BETALEN NIET MEER WANT JULLIE HEBBEN AL ONS GELD AL OPGEMAAKT. DE STAAT IS EEN BODEMLOZE PUT MET HEBZUCHTIGE BEHEERDERS. SORRY VOOR HEN MAAR HET IS DE NAAKTE WAARHEID EN DIE MOET IK VAN GOD VERKONDIGEN  IN NAAM VAN DE GERECHTIGHEID.thCASB3820 KONING