Dagelijks archief: 17 augustus 2016

KLAGEN HELPT NIET WE ZULLEN ER SAMEN IETS AAN MOETEN DOEN.

inderdaad klagen helpt niet en boos zijn helpt ook al niet .we zullen er samen iets aan moeten doe willen we het veranderen . met afwachten en mopperen en klagen komen we geen stap verder. we zullen er op uit moeten gaan en onze onvrede delen met elkaar niet alleen aan de keuken tafel of op de bank of in de kroeg nee we moeten er echt op uit willen we veranderen en onze stand punten kenbaar maken net zolang als nodig is en dat men naar ons luistert  gebruik wat jii in je macht hebt en deel het met anderen . zo kunnen we echt iets veranderen .

LEVEN ZO ALS JE BENT EN ZOALS JE WIL LEVEN.

iedereen heeft het recht om zich zelf te zijn en ook zo te leven .die kans moeten we elkaar allemaal geven zo lang we er elkaar niet mee lastig vallen of pijn doen of dat leven een ander opleggen .als wij  dat elkaar gunnen  kunnen we als ons zelf samen leven in deze wereld en echt respect voor elkaars levens overtuiging hebben. ieder op zijn of haar manier zolang we de vrede en de liefde bewaren  gaat alles goed komen liefde en respect voor iedereen. we zijn allemaal gelijk dat zegt God ,JEZUS en Maria laten wij elkaar dan ook als gelijken behandelen.

ZONDER IEMAND TE WILLEN BELEDIGEN.

WIE IN GOD GELOOFT ,WIE  GOD AANBID ,WIE OP GOD VERTROUWD ,EN WIE GOD VERKONDIGT.  WIE ZIJN DIE MENSEN  DIE DAT VERKONDIGEN EN DAN TOT MOORD OP ROEPEN ,MAAR NOG ERGER WIE ZIJN DIE MENSEN DIE DAAR NIETS VAN ZEGGEN OF DAAR AFSTAND VAN NEMEN .IK ZEG U VOORWAAR .GOD ZIET WIE HET ZIJN EN ZIJ EN HEN DIE GEEN AFSTAND DAAR VAN NEMEN.DAAR ZAL GOD AFSTAND VAN NEMEN WANT GOD ZAL HUN NIET WILLEN KENNEN OP DIE DAG DIE KOMEN GAAT DIE DAG VAN LINKS EN RECHTS EN GELOVIGE MENSEN WETEN WELKE DAG IK BEDOEL.NEEM DUS AFSTAND VAN TERREUR EN DOE DAT OPENLIJK  ZEKER ALS U ECHT VAN GOD HOUD EN VAN UW MEDE MENSEN STOP GEWELD EN ROEP OP TOT VERBROEDERING EN VREDE WAAR U OOK UW GELOOF IN GOD BELEID DAT IS MIJN OPRECHTE VRAAG IN NAAM VAN GOD.LAAT ONS GEBED DAAR OP GERICHT ZIJN .